Архив покани номиниране

Покана за номиниране на независими членове на Съвета на директорите на „Информационно обслужване“ АД, гр. София/ ВТОРА ПРОЦЕДУРА

28.сеп.2022 10:10
Покана за набиране на кандидати за двама независими членове на Съвета на директорите на „Информационно обслужване“ АД, гр. София

ПОКАНА ЗА НОМИНИРАНЕ НА НЕЗАВИСИМИ ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА „КИНТЕКС“ ЕАД, ГР. СОФИЯ/ ТРЕТА ПРОЦЕДУРА

26.сеп.2022 12:38
Публична покана за набиране на кандидати за двама независими членове на Съвета на директорите на „Кинтекс“ ЕАД, гр. София

ПОКАНА ЗА НОМИНИРАНЕ НА НЕЗАВИСИМИ ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА „ВАЗОВСКИ МАШИНОСТРОИТЕЛНИ ЗАВОДИ“ ЕАД, ГР. СОПОТ/ ТРЕТА ПРОЦЕДУРА

26.сеп.2022 12:31
Публична покана за набиране на кандидати за двама независими членове на Съвета на директорите на „Вазовски машиностроителни заводи“ ЕАД, гр. Сопот

ПОКАНА ЗА НОМИНИРАНЕ НА НЕЗАВИСИМ ЧЛЕН НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА "Университетска специализирана болница за активно лечение по онкология" ЕАД, гр. София/ втора процедура

20.сеп.2022 12:02
Публична покана за набиране на кандидати за един независим член на Съвета на директорите на "Университетска специализирана болница за активно лечение по онкология" ЕАД, гр. София

ПОКАНА ЗА НОМИНИРАНЕ НА НЕЗАВИСИМИ ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА "Държавна консолидационна компания" ЕАД, гр. София/ ЧЕТВЪРТА ПРОЦЕДУРА

20.сеп.2022 10:05
Публична покана за набиране на кандидати за трима независими членове на Съвета на директорите на "Държавна консолидационна компания" ЕАД, гр. София

ПОКАНА ЗА НОМИНИРАНЕ НА НЕЗАВИСИМ ЧЛЕН НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „ЛОЗЕНЕЦ” ЕАД, ГР. СОФИЯ

15.сеп.2022 10:27
Публична покана за набиране на кандидати за един независим член на Съвета на директорите на Многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец” ЕАД, гр. София

ПОКАНА ЗА НОМИНИРАНЕ НА НЕЗАВИСИМ ЧЛЕН НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Проф. д-р Александър Чирков” ЕАД, гр. София

15.сеп.2022 09:53
Публична покана за набиране на кандидати за един независим член на Съвета на директорите на Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Проф. д-р Александър Чирков” ЕАД, гр. София

"АВТОМАГИСТРАЛИ" ЕАД, ГР. СОФИЯ/ Трета процедура

24.юни.2022 13:32
Списъци на допуснатите кандидати

ПОКАНА ЗА НОМИНИРАНЕ НА НЕЗАВИСИМИ ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА "АВТОМАГИСТРАЛИ" ЕАД, ГР. СОФИЯ/ Трета процедура

01.юни.2022 09:42
Публична покана за набиране на кандидати за двама независими членове на Съвета на директорите на "Автомагистрали" ЕАД, гр. София