Регистър ЗПКОНПИ

Регистър на декларациите по чл.35, ал.1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество подадени от служителите по §2, ал.1, т.1 от ДР на ЗПКОНПИ и от лицата по чл.6, ал.1, т.28 от ЗПКОНПИ

1.  Декларация по чл.35, ал.1, т.1

2. Декларация за промяна на декларираните данни по чл. 35, ал.1, т.1

3. Декларация по чл.35, ал.1, т.2, част I

4. Декларация за промяна на декларираните данни по чл. 35, ал.1, т.2, част I

5. Декларация по чл.35, ал.1, т.2, част II

6. Декларация за промяна на декларираните данни по чл. 35, ал.1, т.2, част II

Неподадени декларации

Служител
Валентина Радева Стратиева
Длъжност
Старши експерт-секретар НС
1
2
3
4
5
6
Служител
Йоан Пенчев Димитров
Длъжност
Младши експерт
1
2
3
4
5
6
Служител
Кремена Пламенова Сакаджийска
Длъжност
Старши счетоводител
1
2
3
4
5
6
Служител
Мария Богданова Ждерова-Цановска
Длъжност
Старши счетоводител
1
2
3
4
5
6
Служител
Мария Дончева Дончева
Длъжност
Директор дирекция
1
2
3
4
5
6
Служител
Миглена Борисова Колева
Длъжност
Главен счетоводител
1
2
3
4
5
6
Служител
Надежда Христова Ашламаджиева
Длъжност
Главен експерт - ИО
1
2
3
4
5
6
Служител
Пламен Василев Георгиев
Длъжност
Главен експерт - завеждащ ИО
1
2
3
4
5
6
Служител
Станимира Георгиева Димитрова
Длъжност
Старши експерт
1
2
3
4
5
6
Служител
Теодор Руменов Соколов
Длъжност
Главен юрисконсулт
1
2
3
4
5
6