Регистър ЗПК

Регистър на декларациите по чл.49, ал.1 от Закона за противодействие на корупцията - от 11.10.2023 г.

Регистър на декларациите по чл.35, ал.1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (архив)

1.  Декларация по чл.49, ал.1, т.1

2. Декларация за промяна на декларираните данни по чл. 49, ал.1, т.1

3. Декларация по чл.49, ал.1, т.2, част I

4. Декларация за промяна на декларираните данни по чл. 49, ал.1, т.2, част I

5. Декларация по чл.49, ал.1, т.2, част II

6. Декларация за промяна на декларираните данни по чл. 49, ал.1, т.2, част II

Неподадени декларации

Служител
Цветина Атанасова Кондиева
Длъжност
Старши юрисконсулт
2
3
4
6