Регистър ЗПК

Регистър на декларациите по чл. 49, ал. 1 от Закона за противодействие на корупцията - от 06.10.2023 г.

Регистър на декларациите по чл. 35, ал. 1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (архив)

1.  Декларация по чл. 49, ал. 1, т. 1

2. Декларация по чл. 49, ал. 1, т. 3

3. Декларация по чл. 49, ал. 1, т. 2, част I

4. Декларация по чл. 49, ал. 1, т. 2 във връзка с чл. 52, ал. 2 част I и част II

5. Декларация по чл. 49, ал. 1, т. 2, част II

6. Декларация по чл. 49, ал. 1, т. 4

Неподадени декларации

Служител
Валентина Радева Стратиева
Длъжност
Старши експерт-секретар НС
1
2
3
4
5
6
Служител
Десислава Венциславова Пейчева-Тодорова
Длъжност
Главен експерт
1
2
3
4
5
6
Служител
Йоан Пенчев Димитров
Длъжност
Главен експерт
1
2
3
4
5
6
Служител
Кремена Пламенова Сакаджийска
Длъжност
Старши счетоводител
1
2
3
4
5
6
Служител
Мария Богданова Ждерова
Длъжност
Старши счетоводител
1
2
3
4
5
6
Служител
Миглена Борисова Колева
Длъжност
Главен счетоводител
1
2
3
4
5
6
Служител
Надежда Христова Ашламаджиева
Длъжност
Главен експерт - ИО
1
2
3
4
5
6
Служител
Пламен Василев Георгиев
Длъжност
Главен експерт - завеждащ ИО
1
2
3
4
5
6
Служител
Станимира Георгиева Димитрова
Длъжност
Главен експерт -ЧР
1
2
3
4
5
6
Служител
Теодор Руменов Соколов
Длъжност
Главен юрисконсулт
1
2
3
4
5
6