Публични продажби по изпълнителни дела

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНА ПРОДАН ПО ИЗП.Д. № 474 ОТ 2015 Г.

12.авг.2021 09:19
Публична продан на недвижими имоти, находящи се в гр. Ловеч

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНА ПРОДАН ПО ИЗП.Д. № 1453/2015 Г.

01.апр.2021 14:27
Публична продан на недвижим имот, находящ се в гр. София

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНА ПРОДАН ПО ИЗП.Д. № 543/2015Г.

26.яну.2021 12:59
Публична продан на недвижими имоти, находящи се в гр. Самоков

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНА ПРОДАН ПО ИЗП.Д. № 648/2016 Г.

26.яну.2021 12:02
Публична продан на недвижим имот, находящ се в гр. Враца

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНА ПРОДАН ПО ИЗП.Д. № 369/2015 Г.

06.яну.2021 16:17
Публична продан на недвижим имот, находящ се в близост до с. Върбово, община Харманли, област Хасково

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНА ПРОДАН ПО ИЗП.Д. № 130/2019 Г.

06.яну.2021 14:41
Публична продан на недвижим имот, находящ се в с. Тутраканци, община Провадия, област Варна

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНА ПРОДАН ПО ИЗП.Д. № 50/2015 Г.

06.яну.2021 14:36
Публична продан на недвижим имот, находящ се в гр. Провадия

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНА ПРОДАН ПО ИЗП.Д. № 396/2014 г.

29.дек.2020 14:43
Публична продан на недвижими имоти, находящи се в гр. Видин

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНА ПРОДАН ПО ИЗП.Д. № 308/2013 г.

29.дек.2020 11:40
Публична продан на недвижими имоти, находящи се в гр. Никопол

Обявление за публична продан по изп.д. № 1531/2015 г.

29.дек.2020 11:17
Публична продан на недвижими имоти, находящи се в гр. Перник