ОБЯВЛЕНИЯ ЗА ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА ИМОТИ В С. КОМАРЕВО И С. ТУТРАКАНЦИ, ОБЛ. ВАРНА - ИЗП.Д. № 130/2019 Г.