Покани за номиниране

ПОКАНА ЗА НОМИНИРАНЕ НА НЕЗАВИСИМ ЧЛЕН НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА „МОНТАЖИ“ ЕАД, ГР. СОФИЯ

06.окт.2022 10:02
Публична покана за набиране на кандидати за един независим член на Съвета на директорите на „Монтажи“ ЕАД, гр. София

Покана за номиниране на независими членове на Съвета на директорите на „Информационно обслужване“ АД, гр. София

28.сеп.2022 10:10
Покана за набиране на кандидати за двама независими членове на Съвета на директорите на „Информационно обслужване“ АД, гр. София

ПОКАНА ЗА НОМИНИРАНЕ НА НЕЗАВИСИМИ ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА „КИНТЕКС“ ЕАД, ГР. СОФИЯ

26.сеп.2022 12:38
Публична покана за набиране на кандидати за двама независими членове на Съвета на директорите на „Кинтекс“ ЕАД, гр. София

ПОКАНА ЗА НОМИНИРАНЕ НА НЕЗАВИСИМИ ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА „ВАЗОВСКИ МАШИНОСТРОИТЕЛНИ ЗАВОДИ“ ЕАД, ГР. СОПОТ

26.сеп.2022 12:31
Публична покана за набиране на кандидати за двама независими членове на Съвета на директорите на „Вазовски машиностроителни заводи“ ЕАД, гр. Сопот

ПОКАНА ЗА НОМИНИРАНЕ НА НЕЗАВИСИМ ЧЛЕН НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА "Университетска специализирана болница за активно лечение по онкология" ЕАД, гр. София

20.сеп.2022 12:02
Публична покана за набиране на кандидати за един независим член на Съвета на директорите на "Университетска специализирана болница за активно лечение по онкология" ЕАД, гр. София

ПОКАНА ЗА НОМИНИРАНЕ НА НЕЗАВИСИМИ ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА "Държавна консолидационна компания" ЕАД, гр. София

20.сеп.2022 10:05
Публична покана за набиране на кандидати за трима независими членове на Съвета на директорите на "Държавна консолидационна компания" ЕАД, гр. София

ПОКАНА ЗА НОМИНИРАНЕ НА НЕЗАВИСИМ ЧЛЕН НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „ЛОЗЕНЕЦ” ЕАД, ГР. СОФИЯ

15.сеп.2022 10:27
Публична покана за набиране на кандидати за един независим член на Съвета на директорите на Многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец” ЕАД, гр. София

ПОКАНА ЗА НОМИНИРАНЕ НА НЕЗАВИСИМ ЧЛЕН НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Проф. д-р Александър Чирков” ЕАД, гр. София

15.сеп.2022 09:53
Публична покана за набиране на кандидати за един независим член на Съвета на директорите на Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Проф. д-р Александър Чирков” ЕАД, гр. София