Покани за номиниране

ПОКАНА ЗА НОМИНИРАНЕ НА НЕЗАВИСИМ ЧЛЕН НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА „УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "СВ. ИВАН РИЛСКИ" ЕАД, ГР. СОФИЯ

15.май.2024 10:16
Публична покана за набиране на кандидати за един независим член на Съвета на директорите на "Университетска многопрофилна болница за активно лечение "Св. Иван Рилски" ЕАД, гр. София

ПОКАНА ЗА НОМИНИРАНЕ НА НЕЗАВИСИМИ ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА „БЪЛГАРСКИ ПОЩИ“ ЕАД, ГР. СОФИЯ

15.май.2024 09:51
Покана за набиране на кандидати за двама независими членове на Съвета на директорите на „Български пощи“ ЕАД, гр. София

ПОКАНА ЗА НОМИНИРАНЕ НА НЕЗАВИСИМИ ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА "АВТОМАГИСТРАЛИ" ЕАД, ГР. СОФИЯ

10.май.2024 10:07
Публична покана за набиране на кандидати за двама независими членове на Съвета на директорите на "Автомагистрали" ЕАД, гр. София

ПОКАНА ЗА НОМИНИРАНЕ НА НЕЗАВИСИМ ЧЛЕН НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА "СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БОЛНИЦИ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ-НАЦИОНАЛЕН КОМПЛЕКС" ЕАД, ГР. СОФИЯ

09.май.2024 11:30
Публична покана за набиране на кандидати за един независим член на Съвета на директорите на "Специализирани болници за рехабилитация-Национален комплекс” ЕАД, гр. София

ПОКАНА ЗА НОМИНИРАНЕ НА НЕЗАВИСИМ ЧЛЕН НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА „УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "Свети Георги" ЕАД, ГР. ПЛОВДИВ

09.май.2024 11:22
Публична покана за набиране на кандидати за един независим член на Съвета на директорите на "Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Свети Георги” ЕАД, гр. Пловдив

ПОКАНА ЗА НОМИНИРАНЕ НА НЕЗАВИСИМ ЧЛЕН НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА „УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ И СПЕШНА МЕДИЦИНА Н. И. ПИРОГОВ“ ЕАД, ГР. СОФИЯ

09.май.2024 11:14
Публична покана за набиране на кандидати за един независим член на Съвета на директорите на "Университетска многопрофилна болница за активно лечение и спешна медицина „Н. И. Пирогов” ЕАД, гр. София

ПОКАНА ЗА НОМИНИРАНЕ НА НЕЗАВИСИМ ЧЛЕН НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА „БУЛГАРГАЗ“ ЕАД, ГР. СОФИЯ

09.май.2024 11:05
Публична покана за набиране на кандидати за един независим член на Съвета на директорите на "Булгаргаз“ ЕАД, гр. София

ПОКАНА ЗА НОМИНИРАНЕ НА ЧЛЕН НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ „РАДИОАКТИВНИ ОТПАДЪЦИ“, ГР. СОФИЯ

05.апр.2024 09:43
Публична покана за набиране на кандидати за един независим член на Управителния съвет на Държавно предприятие "Радиоактивни отпадъци", гр. София

ПОКАНА ЗА НОМИНИРАНЕ НА ЧЛЕН НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА УМБАЛ „Д-Р ГЕОРГИ СТРАНСКИ“ ЕАД, ГР. ПЛЕВЕН

18.мар.2024 09:50
Публична покана за набиране на кандидати за един независим член на Съвета на директорите на УМБАЛ „Д-р Георги Странски“ ЕАД, гр. Плевен