Покани за номиниране

ПОКАНА ЗА НОМИНИРАНЕ НА НЕЗАВИСИМ ЧЛЕН НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА УМБАЛ „АЛЕКСАНДРОВСКА“ ЕАД, ГР. СОФИЯ

26.юли.2021 12:06
Публична покана за набиране на кандидати за един независим член на Съвета на директорите на УМБАЛ „Александровска“ ЕАД, гр. София

ПОКАНА ЗА НОМИНИРАНЕ НА НЕЗАВИСИМИ ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА „ТЕРЕМ-ХОЛДИНГ“ ЕАД, ГР. СОФИЯ

21.юли.2021 11:06
Публична покана за набиране на кандидати за двама независими членове на Съвета на директорите на "ТЕРЕМ-ХОЛДИНГ" ЕАД, гр. София

ПОКАНА ЗА НОМИНИРАНЕ НА НЕЗАВИСИМИ ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА „Информационно обслужване“ АД, ГР. СОФИЯ

12.юли.2021 11:01
Покана за набиране на кандидати за двама независими членове на Съвета на директорите на „Информационно обслужване“ АД, гр. София

ПОКАНА ЗА НОМИНИРАНЕ НА НЕЗАВИСИМ ЧЛЕН НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА „Държавна консолидационна компания“ ЕАД, ГР. СОФИЯ

12.юли.2021 10:37
Публична покана за набиране на кандидати за един независим член на Съвета на директорите на „Държавна консолидационна компания“ ЕАД, гр. София

ПОКАНА ЗА НОМИНИРАНЕ НА НЕЗАВИСИМИ ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА „НАЦИОНАЛНА СПОРТНА БАЗА“ ЕАД, ГР. СОФИЯ

08.юли.2021 11:33
Публична покана за набиране на кандидати за двама независими членове на Съвета на директорите на „Национална спортна база“ ЕАД, гр. София

ПОКАНА ЗА НОМИНИРАНЕ НА НЕЗАВИСИМ ЧЛЕН НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА „ХОЛДИНГ БЪЛГАРСКИ ДЪРЖАВНИ ЖЕЛЕЗНИЦИ“ ЕАД, ГР. СОФИЯ

07.юли.2021 10:27
Покана за набиране на кандидати за един независим член на Съвета на директорите на „Холдинг Български държавни железници“ ЕАД, гр. София

ПОКАНА ЗА НОМИНИРАНЕ НА НЕЗАВИСИМИ ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА „АВТОМАГИСТРАЛИ“ ЕАД, ГР. СОФИЯ

24.юни.2021 10:09
Публична покана за набиране на кандидати за двама независими членове на Съвета на директорите на „Автомагистрали“ ЕАД, гр. София