Покани за номиниране

ПОКАНА ЗА НОМИНИРАНЕ НА НЕЗАВИСИМИ ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА „ДЪРЖАВНА КОНСОЛИДАЦИОННА КОМПАНИЯ“ ЕАД, ГР. СОФИЯ

14.окт.2021 10:34
Публична покана за набиране на кандидати за двама независими членове на Съвета на директорите на „Държавна консолидационна компания“ ЕАД, гр. София

ПОКАНА ЗА НОМИНИРАНЕ НА НЕЗАВИСИМ ЧЛЕН НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД, гр. Козлодуй

07.сеп.2021 10:42
Публична покана за набиране на кандидати за един независим член на Съвета на директорите на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД, гр. Козлодуй

ПОКАНА ЗА НОМИНИРАНЕ НА НЕЗАВИСИМ ЧЛЕН НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА „Вазовски машиностроителни заводи“ ЕАД, гр. Сопот

07.сеп.2021 10:31
Публична покана за набиране на кандидати за един независим член на Съвета на директорите на „Вазовски машиностроителни заводи“ ЕАД, гр. Сопот

Покана за номиниране на независим член на Управителния съвет на Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“, гр. София

25.авг.2021 09:45
Покана за набиране на кандидати за участие в органите на управление и контрол на Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“, гр. София.

Покана за номиниране на независим член на Съвета на директорите на „Пристанище Варна“ ЕАД, гр. Варна

25.авг.2021 09:41
Покана за набиране на кандидати за участие в органите на управление и контрол на „Пристанище Варна“ ЕАД, гр. Варна.