Покани за номиниране

ПОКАНА ЗА НОМИНИРАНЕ НА ЧЛЕН НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА „СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ “, ГР. ШУМЕН

31.май.2023 09:59
Публична покана за набиране на кандидати за един независим член на Управителния съвет на „Североизточно държавно предприятие “, гр. Шумен

ПОКАНА ЗА НОМИНИРАНЕ НА НЕЗАВИСИМИ ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА „НАЦИОНАЛЕН ДВОРЕЦ НА КУЛТУРАТА - КОНГРЕСЕН ЦЕНТЪР СОФИЯ“ ЕАД, ГР. СОФИЯ

05.май.2023 09:58
Публична покана за набиране на кандидати за двама независими членове на Съвета на директорите на „Национален дворец на културата - Конгресен център София“ ЕАД, гр. София

ПОКАНА ЗА НОМИНИРАНЕ НА НЕЗАВИСИМ ЧЛЕН НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА „НАЦИОНАЛНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОМПАНИЯ“ ЕАД, ГР. СОФИЯ

21.апр.2023 10:10
Публична покана за набиране на кандидати за един независим член на Съвета на директорите на „Национална Електрическа Компания“ ЕАД