Покани за номиниране

ПОКАНА ЗА НОМИНИРАНЕ НА НЕЗАВИСИМ ЧЛЕН НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА „УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ И СПЕШНА МЕДИЦИНА Н.И. ПИРОГОВ“ ЕАД, гр. София

19.дек.2022 09:23
Публична покана за набиране на кандидати за един независим член на Съвета на директорите на „Университетска многопрофилна болница за активно лечение и спешна медицина Н.И. Пирогов“ ЕАД, гр. София

ПОКАНА ЗА НОМИНИРАНЕ НА НЕЗАВИСИМ ЧЛЕН НА НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ НА „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД

14.дек.2022 10:13
Публична покана за набиране на кандидати за един независим член на Надзорния съвет на „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД

ПОКАНА ЗА НОМИНИРАНЕ НА НЕЗАВИСИМ ЧЛЕН НА НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ НА „БУЛГАРТРАНСГАЗ“ ЕАД

14.дек.2022 10:02
Публична покана за набиране на кандидати за един независим член на Надзорния съвет на „Булгартрансгаз“ ЕАД

ПОКАНА ЗА НОМИНИРАНЕ НА НЕЗАВИСИМИ ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА „НАЦИОНАЛНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОМПАНИЯ“ ЕАД

05.дек.2022 10:00
Публична покана за набиране на кандидати за двама независими членове на Съвета на директорите на „Национална Електрическа Компания“ ЕАД

ПОКАНА ЗА НОМИНИРАНЕ НА НЕЗАВИСИМИ ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА "БУЛГАРГАЗ" ЕАД

05.дек.2022 09:52
Публична покана за набиране на кандидати за двама независими членове на Съвета на директорите на "Булгаргаз" ЕАД

ПОКАНА ЗА НОМИНИРАНЕ НА НЕЗАВИСИМИ ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА „БЪЛГАРСКИ ВиК ХОЛДИНГ“ ЕАД, ГР. СОФИЯ

30.ное.2022 10:11
Покана за набиране на кандидати за двама независими членове на Съвета на директорите на „Български ВиК холдинг“ ЕАД, гр. София

ПОКАНА ЗА НОМИНИРАНЕ НА НЕЗАВИСИМ ЧЛЕН НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА „МИНИ МАРИЦА - ИЗТОК“ ЕАД - СРОКЪТ ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА СЕ УДЪЛЖАВА ДО 17.30 Ч. НА 15.12.2022 Г.

28.ное.2022 09:55
Публична покана за набиране на кандидати за един независим член на Съвета на директорите на "Мини Марица - изток" ЕАД

ПОКАНА ЗА НОМИНИРАНЕ НА НЕЗАВИСИМИ ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА "Напоителни системи" ЕАД, гр. София

25.ное.2022 09:27
Публична покана за набиране на кандидати за трима независими членове на Съвета на директорите на "Напоителни системи" ЕАД, гр. София

ПОКАНА ЗА НОМИНИРАНЕ НА ЧЛЕН НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА „Северноцентрално държавно предприятие “, гр. Габрово

25.ное.2022 09:22
Публична покана за набиране на кандидати за един независим член на Управителния съвет на „Северноцентрално държавно предприятие “, гр. Габрово

ПОКАНА ЗА НОМИНИРАНЕ НА ЧЛЕН НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА „Североизточно държавно предприятие “, гр. Шумен

25.ное.2022 09:18
Публична покана за набиране на кандидати за един независим член на Управителния съвет на „Североизточно държавно предприятие “, гр. Шумен