Покани за номиниране

ПОКАНА ЗА НОМИНИРАНЕ НА НЕЗАВИСИМИ ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА "ДЪРЖАВНА КОНСОЛИДАЦИОННА КОМПАНИЯ" ЕАД, гр. София

02.ное.2023 11:46
Публична покана за набиране на кандидати за двама независими членове на Съвета на директорите на "Държавна консолидационна компания" ЕАД, гр. София

ПОКАНА ЗА НОМИНИРАНЕ НА НЕЗАВИСИМ ЧЛЕН НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ „ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“, ГР. СОФИЯ

02.ное.2023 11:42
Публична покана за набиране на кандидати за един независим член на Управителния съвет на Национална компания „Железопътна инфраструктура“, гр. София

ПОКАНА ЗА НОМИНИРАНЕ НА НЕЗАВИСИМ ЧЛЕН НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА „БЪЛГАРСКИ ПОЩИ“ ЕАД, ГР. СОФИЯ

02.ное.2023 11:36
Покана за набиране на кандидати за един независим член на Съвета на директорите на „Български пощи“ ЕАД, гр. София

ПОКАНА ЗА НОМИНИРАНЕ НА НЕЗАВИСИМ ЧЛЕН НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА „НАЦИОНАЛНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОМПАНИЯ“ ЕАД, ГР. СОФИЯ

02.ное.2023 11:32
Публична покана за набиране на кандидати за един независим член на Съвета на директорите на „Национална Електрическа Компания“ ЕАД

ПОКАНА ЗА НОМИНИРАНЕ НА НЕЗАВИСИМИ ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА "НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ" ЕАД, ГР. СОФИЯ

02.ное.2023 11:26
Публична покана за набиране на кандидати за трима независими членове на Съвета на директорите на "Напоителни системи" ЕАД, гр. София

ПОКАНА ЗА НОМИНИРАНЕ НА НЕЗАВИСИМИ ЧЛЕНОВЕ НА НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ НА „БЪЛГАРСКИ ВиК ХОЛДИНГ“ ЕАД, ГР. СОФИЯ

02.ное.2023 11:05
Публична покана за набиране на кандидати за двама независими членове на Надзорния съвет на „Български ВиК холдинг“ ЕАД, гр. София

ПОКАНА ЗА НОМИНИРАНЕ НА НЕЗАВИСИМ ЧЛЕН НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА „ТЕРЕМ-ХОЛДИНГ“ ЕАД, ГР. СОФИЯ

02.ное.2023 11:01
Публична покана за набиране на кандидати за един независим член на Съвета на директорите на "ТЕРЕМ-ХОЛДИНГ" ЕАД, гр. София

ПОКАНА ЗА НОМИНИРАНЕ НА НЕЗАВИСИМ ЧЛЕН НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА „ЮГОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ “, ГР. СЛИВЕН

02.ное.2023 10:56
Публична покана за набиране на кандидати за един независим член на Управителния съвет на „Югоизточно държавно предприятие “, гр. Сливен

ПОКАНА ЗА НОМИНИРАНЕ НА НЕЗАВИСИМ ЧЛЕН НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА „ЮГОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ “, ГР. БЛАГОЕВГРАД

02.ное.2023 10:41
Публична покана за набиране на кандидати за един независим член на Управителния съвет на „Югозападно държавно предприятие “, гр. Благоевград

ПОКАНА ЗА НОМИНИРАНЕ НА НЕЗАВИСИМ ЧЛЕН НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА „СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ “, ГР. ШУМЕН

02.ное.2023 10:35
Публична покана за набиране на кандидати за един независим член на Управителния съвет на „Североизточно държавно предприятие “, гр. Шумен