Конкурси по реда на Наредбата за възлагане

Открива процедура за провеждане на ограничен конкурс

16.апр.2024 15:49
Открива процедура за провеждане на ограничен конкурс за възлагане изготвянето на анализи на правното състояние, информационни меморандуми и приватизационни оценки на недвижими имоти – частна държавна собственост, с предоставени права за управление на областните управители на област Ямбол и област Стара Загора.

Открива процедура за провеждане на ограничен конкурс

16.апр.2024 15:24
Открива процедура за провеждане на ограничен конкурс за възлагане изготвянето на анализи на правното състояние, информационни меморандуми и приватизационни оценки на недвижими имоти – частна държавна собственост, с предоставени права за управление на областните управители на област Бургас и област Сливен.