Насоки на ОИСР и НККУ

Кандидатура на Република България за членство в ОИСР

Присъединяването към Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) е сред основните цели на външната политика на Република България.

На 25 януари 2022 г. бе прието решение на Съвета на ОИСР за започване на разговори за присъединяване към Организацията с България и останалите страни кандидатки.

Националният кодекс за корпоративно управление е приет от Националната комисия по корпоративно управление.

Кодексът насърчава прилагането на добри практики по корпоративно управление и е препоръчителен стандарт за устойчиво развитие на българските компании.