Ръководен състав

Надзорен съвет
М. Владов

Надзорен съвет
О. Иванов

Надзорен съвет
Р. Статков

Надзорен съвет
С. Садкъев

Заместник изпълнителен директор
П. Петров

+359 297 01 602

Изпълнителен директор
П. Александрова

+35929701600

Заместник изпълнителен директор
Б. Момерин

+ 359 29701 605