Контакти

Адрес

ул. Врабча 23, София 1000, България

Деловодство, ет. 4, стая 416

Електронна поща: appk@appk.government.bg

 

Работно време

от понеделник до петък: 9.00 - 17.30 часа, без прекъсване

Обратна връзка

Главен секретар
А. Василев

+ 359 2 9701 671

Заместник изпълнителен директор
П. Петров

+359 297 01 602

Изпълнителен директор
П. Александрова

+35929701600

Заместник изпълнителен директор
Б. Момерин

+ 359 29701 605

Директор на дирекция "Административна"
Ан. Великова

+ 359 2 9701 666

Директор на дирекция "Правна"
Г. Славкова

+ 359 2 9701 615

Началник отдел "Процесуално представителство"
В. Софрониева

+ 359 29701 624

Началник отдел "Правно осигуряване на публичните предприятия и сделките"
Г. Михайлова

+35929701697

Директор на дирекция "Финансова"
И. Сярова

Директор на дирекция "Контрол"
Д. Илиев

+ 359 2 9701 606

и.д. Директор на дирекция "Публични предприятия"
К. Цицелкова

+ 359 2 97 01 629

Деловодител
Й. Димитрова

+ 359 29701 678

Деловодител
Д. Тодорова

+ 359 29701 678