Годишен доклад за оценка на удовлетвореността на потребителите на административни услуги в АППК за 2023 г.