Годишен доклад за оценка на удовлетвореността на потребителите на административни услуги в АППК за 2020 г.