обяви на публични предприятия

"БАЕЗ" ЕАД

01.мар.2024 12:52
Обявява търг с тайно наддаване за продажба на лек автомобил

„Летище София“ ЕАД

01.мар.2024 12:50
Обявява търг за продажба на движими вещи ДМА

"Агенция дипломатически имоти в страната" ЕООД

29.фев.2024 16:54
Обявява търг за отдаване под наем на недвижим имот, собственост на "Агенция дипломатически имоти в страната" ЕООД

"Напоителни системи" ЕАД

29.фев.2024 16:50
Обявява търг с явно наддаване за продажба на дълготрайни активи, стопанисвани от „Напоителни системи“ ЕАД, клон Средна Тунджа

"Информационно обслужване" АД

29.фев.2024 14:49
Обявява търгове с явно наддаване за отдаване под наем на три недвижими имота в гр. Ст. Загора, собственост на "Информационно обслужване" АД

"Академика 2011" ЕАД

28.фев.2024 13:35
Обябява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот, собственост на "Академика 2011" ЕАД

"Академика 2011" ЕАД

28.фев.2024 13:26
Обявява конкурс с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот, собственост на "Академика 2011" ЕАД

„Информационно обслужване“ АД

27.фев.2024 14:33
Обявява търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на части от недвижим имот, собственост на „Информационно обслужване“ АД

“Пристанище Бургас” ЕАД

27.фев.2024 11:38
Обявява търг за продажба на ДМА

МБАЛНП "Св.Наум "ЕАД

26.фев.2024 14:04
Покана за избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги