обяви на публични предприятия

"Студентски столове и общежития" ЕАД

19.юни.2024 13:54
Обявява конкурс за отдаване под наем на обект

"Проинвекс" ЕООД

19.юни.2024 13:38
Обявява търг за движими ДМА

„Напоителни системи” ЕАД" - клон „Черно море“, гр.Варна

18.юни.2024 15:33
Обявява търг за отдаване под наем на обект

ДКЦ "Свети Георги Победоносец" ЕООД, гр.Бургас

17.юни.2024 17:09
Обявява провеждане на конкурс за избор на одитор

„Напоителни системи” ЕАД

17.юни.2024 15:15
Обявява търг за отдаване под наем на обект, стопанисван от „Напоителни системи” ЕАД - клон „Черно море“, гр.Варна

УМБАЛ „Канев“ АД“

17.юни.2024 15:05
Обявява търг за продажба моторни превозни средства

"Слънчев бряг" АД

14.юни.2024 13:01
Обявява търгове за отдаване под наем

"Слънчев бряг" АД

13.юни.2024 13:32
Обявява търг за отдаване под наем на помещение

„Терем – Хан Крум“ ЕООД, гр.Търговище

12.юни.2024 13:27
Обявява конкурсна процедура за избор на денонощна невъоръжена физическа охрана и видеонаблюдение на обекти в недвижими имоти