обяви на публични предприятия

„Студентски столове и общежития“ ЕАД

28.юни.2022 16:44
Обявява конкурс за отдаване под наем на Обект в гр. София

„Национална компания индустриални зони“ ЕАД

28.юни.2022 16:37
Обябява конкурс за отдаване под наем на недвижими имоти за земеделски цели

УМБАЛ „Свети Иван Рилски“ ЕАД, гр. София

28.юни.2022 10:22
Обявява конкурс за отдаване под наем на обособена част от недвижим имот от сградата на УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕАД, гр. София

„Национална компания индустриални зони" ЕАД

24.юни.2022 14:47
Обявява конкурс за отдаване под наем на недвижими имоти за земеделски цели

„Академика 2011” ЕАД

24.юни.2022 13:34
Обявява конкурс за отдаване под наем на недвижим имот, собственост на „Академика 2011” ЕАД

„Информационно обслужване“ АД, гр. София

24.юни.2022 13:28
Обявява търг за отдаване под наем на част от недвижим имот, собственост на „Информационно обслужване“ АД

МБАЛ "Лозенец" ЕАД, гр. София

23.юни.2022 16:52
Обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект за монтаж на терминално устройство АТМ/банкомат

"РЕСТАВРАЦИЯ " ЕАД, гр. София

23.юни.2022 16:44
Обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти, собственост на "Реставрация" ЕАД, гр. София

„ТЕРЕМ – ИВАЙЛО“ ЕООД , гр. Велико Търново

22.юни.2022 14:45
Открива процедура за провеждане на конкурс за отдаване под наем на недвижимо имущество, собственост на „ТЕРЕМ – ИВАЙЛО“ ЕООД, гр. Велико Търново

“АГЕНЦИЯ ДИПЛОМАТИЧЕСКИ ИМОТИ В СТРАНАТА” ЕООД

21.юни.2022 16:27
Обявява провеждане на търгове за отдаване под наем на недвижими имоти