обяви на публични предприятия

МБАЛ "Р. Ангелова" гр. Перник

30.ное.2022 15:44
Обявява конкурс за избор на застраховател

„Летище София“ ЕАД

30.ное.2022 15:42
Обявява търг за отдаване под наем на обект, собственост на „Летище София“ ЕАД

„Свободна зона – Русе” ЕАД

30.ное.2022 15:38
Обявява конкурс с предмет: „Избор на застраховател за застраховане на имуществото на „Свободна зона – Русе” ЕАД

„Информационно обслужване“ АД

30.ное.2022 13:25
Обявява търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти, собственост на „Информационно обслужване“ АД

"Електроенергиен Системен Оператор" ЕАД

30.ное.2022 11:03
Обявява търг за продажба на 15 бр. автомобилна техника изведени от експлоатация на "Електроенергиен Системен Оператор" ЕАД

„МБАЛ-ШУМЕН“ АД

29.ное.2022 14:14
Обявява конкурс за избор на лицензиран застраховател за застраховка „Медицинска апаратура“

"Автомагистрали" ЕАД

29.ное.2022 13:16
Обявява конкурси за отдаване под наем на недвижими имоти, собственост на "Автомагистрали" ЕАД

"Транспортно строителство и възстановяване" ЕАД

29.ное.2022 13:11
Обявява търг с тайно наддаване за продажба на отпадъци от черни и цветни метали

"Студентски столове и общежития" ЕАД

28.ное.2022 11:44
Обявява конкурс за отдаване под наем на обект, собственост на "Студентски столове и общежития" ЕАД

„Информационно обслужване“ АД

24.ное.2022 16:25
Обявява търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти, собственост на „Информационно обслужване“ АД