обяви на публични предприятия

"Агенция дипломатически имоти в страната" ЕООД

21.сеп.2023 14:34
Обявява търг за продажба на дълготрайни материални активи

"Институт по маркетинг" ЕООД

21.сеп.2023 13:05
Покана за избор на регистриран одитор за извършване на задължителен финансов одит за 2023 година на "Институт по маркетинг" ЕООД

"СБР-НК" ЕАД

21.сеп.2023 11:16
Обявява търгове за отдаване под наем на обекти

"СБДПЛПФЗР-Радунци" ЕООД

21.сеп.2023 10:27
Обявява търг за продажба на ДМА

МБАЛ "Рахила Ангелова"АД

20.сеп.2023 15:27
Обявява търг за отдаване под наем на недвижими имоти

„БДЖ – Товарни превози“ ЕООД

20.сеп.2023 15:25
Обявява търг за продажба на активи

"Свободна зона - Русе" ЕАД

19.сеп.2023 17:05
Обявява търг с тайно наддаване за продажба на дълготрайни материални активи

"СБПЛРВБ-МЕЗДРА" ЕООД

19.сеп.2023 13:09
Покана за избор на одитор

УМБАЛ "Света Марина" ЕАД, гр. Варна

19.сеп.2023 10:17
Обявява конкурс за отдаване под наем на недвижими имоти

„Холдинг БДЖ” ЕАД

18.сеп.2023 16:12
Обявява търг с тайно наддаване *за продажба на 4 /четири/ броя пътнически вагони, собственост на „Холдинг БДЖ” ЕАД