обяви на публични предприятия

УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ “СВЕТА АННА” СОФИЯ АД

03.авг.2021 16:03
Обявява конкурси за отдаване под наем на имоти, собственост на УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ “СВЕТА АННА” СОФИЯ АД

"ВРАНА" ЕАД

03.авг.2021 14:59
Обявява търг за отдаване под наем на ДМА, собственост на "ВРАНА" ЕАД

"Държавна консолидационна компания" ЕАД

02.авг.2021 13:33
Обява за набиране на оферти от регистрирани одитори за извършване на независим финансов одит на индивидуалните годишни финансови отчети.

"Българска агенция за експортно застраховане" EАД

30.юли.2021 14:43
Обявява търг с тайно наддаване за продажба на движими вещи, собственост на "Българска агенция за експортно застраховане" EАД

"Слънчев бряг" АД

30.юли.2021 09:36
Обявява конкурси за отдаване под наем на обекти, собственост на "Слънчев бряг" АД

„Информационно обслужване“ АД

29.юли.2021 15:08
Обявява търгове за продажба на леки автомобили, собственост на „Информационно обслужване“ АД

"УМБАЛ Д-Р Георги Странски" ЕАД - гр. Плевен

28.юли.2021 16:19
Обявява конкурс за отдаване под наем за временно и възмездно ползване на недвижими имоти собственост на "УМБАЛ Д-Р Георги Странски" ЕАД - гр. Плевен

"Национална спортна база" ЕАД

28.юли.2021 13:57
Обявява търг за отдаване под наем на обекти, собственост на "Национална спортна база" ЕАД

“УМБАЛ – Бургас” АД

28.юли.2021 11:50
Обявява търг с тайно наддаване за определяне на наемател на 3 кв.м. ид.ч. от площта на отделение по трансфузионна хематология при “УМБАЛ – Бургас” АД, предназначени за монтиране на 1 бр. вендиг автомат на топли напитки и 1 бр. вендинг автомат на студени напитки и пакетирани храни

"Летище Горна Оряховица" ЕООД

28.юли.2021 11:43
Обявява търг за предоставяне под наем на недвижим имот, собственост „Летище Горна Оряховица” ЕООД гр. Горна Оряховица