обяви на публични предприятия

ДКЦ "Свети Георги Победоносец" ЕООД - Бургас

15.окт.2021 09:41
Oбявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на активи, собственост на ДКЦ "Свети Георги Победоносец" ЕООД - Бургас

ДП „СЕВЕРНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ”

14.окт.2021 11:30
Обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на едноетажна масивна постройка - сграда, собственост на ДП „СЕВЕРНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ”

„БДЖ – Пътнически превози“ ЕООД

14.окт.2021 11:28
Обявява търг с тайно наддаване **за продажба на 37 небракувани пътнически вагона, собственост на „БДЖ – Пътнически превози“ ЕООД

„Информационно обслужване“ АД

14.окт.2021 09:50
Oбявява търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот, собственост на „Информационно обслужване“ АД

“Български пощи” ЕАД

11.окт.2021 16:15
Oбявява търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на помещение и обект, собственост на “Български пощи” ЕАД

„БДЖ – ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ” ЕООД

11.окт.2021 13:40
Обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на „Четири обособени обекти, собственост на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД

“ВАЗОВСКИ МАШИНОСТРОИТЕЛНИ ЗАВОДИ” ЕАД

08.окт.2021 15:00
Набира оферти от лицензирани застрахователни дружества за провеждането на конкурс за определени видове застраховки

„Проинвекс“ ЕООД

08.окт.2021 10:20
Обявява търгове за отдаване под наем на имоти, собственост на „Проинвекс“ ЕООД

„Информационно обслужване“ АД

06.окт.2021 15:53
Обявява търгове с явно наддаване за продажба на леки автомобили, собственост на „Информационно обслужване“ АД

"Филмова студия "Време" ЕООД

05.окт.2021 17:13
Обявява търг за отдаване под наем на собствен на „Филмова студия „Време“ ЕООД обособен обект в сграда в гр. София, бул. “Дондуков“ № 67