обяви на публични предприятия

“ВМЗ” - ЕАД гр. Сопот

20.дек.2022 10:57
Набира оферти от лицензирани застрахователни дружества за провеждането на конкурс за застраховки

„Български пощи“ ЕАД

20.дек.2022 10:55
Обявява търгове за отдаване под наем на имоти, собственост на „Български пощи“ ЕАД

"МБАЛ "Св.Пантелеймон" - Ямбол" АД

19.дек.2022 16:35
Обявява търг за отдаване под наем на имот, собственост на "МБАЛ "Св.Пантелеймон" - Ямбол" АД

"СЛЪНЧЕВ БРЯГ" АД

19.дек.2022 16:33
Обявява конкурс за избор на застраховател

„Български пощи“ ЕАД

19.дек.2022 14:49
Обявява търгове за отдаване под наем на имоти, собственост на „Български пощи“ ЕАД

"НАЦИОНАЛНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОМПАНИЯ" ЕАД

16.дек.2022 14:49
Обявява търгове за отдаване под наем на имоти, собственост на "НАЦИОНАЛНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОМПАНИЯ" ЕАД

“Български пощи” ЕАД

16.дек.2022 14:46
Обявява търгове за отдаване под наем на обекти, собственост на “Български пощи” ЕАД

„ДЪРЖАВНА КОНСОЛИДАЦИОННА КОМПАНИЯ” ЕАД

16.дек.2022 10:04
Обявява търг за отдаване под наем на недвижим имот, собственост на „ДЪРЖАВНА КОНСОЛИДАЦИОННА КОМПАНИЯ” ЕАД

„Български пощи” ЕАД

15.дек.2022 13:45
Обявява търгове за отдаване под наем на площи, собственост на „Български пощи” ЕАД

"Академика 2011" ЕАД

15.дек.2022 13:14
Обявява търг за отдаване под наем на обект, собственост на "Академика 2011" ЕАД