обяви на публични предприятия

"Агенция дипломатически имоти в страната" ЕООД

23.апр.2024 17:14
Обявява търг за отдаване под наем на имоти

“Български пощи” ЕАД

23.апр.2024 17:13
Обявява търгове за отдаване под наем на обекти

„Напоителни системи“ ЕАД

22.апр.2024 16:48
Обявява търг за продажба на ДМА

"Проинвекс" ЕООД

22.апр.2024 16:45
Обявява търгове за отдаване под наем на имоти

ДП "Фонд затворно дело"

22.апр.2024 13:34
Обявява търг за продажба на имот - частна държавна собственост

„МБАЛ-ШУМЕН“ АД

22.апр.2024 10:53
Обявява търг с явно наддаване за отдаване под наем на обект

УМБАЛ "Канев" АД

19.апр.2024 16:41
Обявява търг за отдаване под наем на обекти

МБАЛНП "Св.Наум" ЕАД

19.апр.2024 13:07
Покана за избор на застраховател по две обособени позиции за нуждите на МБАЛНП "Св.Наум" ЕАД

"АЕЦ Козлодуй" ЕАД

19.апр.2024 11:40
Обявява търг за продажба на ДМА

“БЪЛГАРСКИ ПОЩИ” ЕАД

19.апр.2024 11:39
Обявява търг за отдаване под наем на имот