обяви на публични предприятия

„Ученически отдих и спорт” ЕАД

23.май.2024 12:21
Обявява търг за отдаване под наем на самостоятелен обект

„АЕЦ Козлодуй” ЕАД

23.май.2024 12:16
Обявява повторен търг за продажба на демонтирано кухненско оборудване

„СБАЛББ-Троян” ЕООД

22.май.2024 15:12
Обявява конкурс за избор на застраховател за: „Застраховане на недвижимо имущество, машини, съоръжение и други ДМА"

"Проинвекс" ЕООД

22.май.2024 11:51
Обявява търг за отдаване под наем на недвижими имоти

„Холдинг БДЖ” ЕАД

22.май.2024 11:07
Обявява търг за продажба на 4 /четири/ броя дизелови локомотиви

„СБР-НК“ ЕАД

21.май.2024 16:49
Обявява търг за предоставяне под наем на обект

„Терем - Холдинг” ЕАД

21.май.2024 14:19
Обявява състезателна процедура за избор на изпълнител на поръчка с предмет: „Акредитирана ресертификационна услуга на Системите за управление на качеството, околната среда и здравето и безопасността при работа"

„Напоителни системи” ЕАД

21.май.2024 12:35
Обявява търг за отдаване под наем на обект

„СБР – Тузлата” ЕООД

21.май.2024 09:28
Обявява конкурс за отдаване под наем на кабинет

УМБАЛ "Света Марина" ЕАД

21.май.2024 09:22
Обявява конкурс за отдаване под наем на недвижим имот