обяви на публични предприятия

„Пристанище Бургас” ЕАД

27.яну.2023 15:17
Oбявява конкурс за избор на изпълнител с предмет „Възлагане на застрахователни услуги по застраховка „Индустриален пожар” за сметка на „Пристанище Бургас” ЕАД

„ИНДУСТРИАЛНИ ТЕРЕНИ И СКЛАДОВЕ“ ЕАД

27.яну.2023 13:15
Обявява търг за отдаване под наем на обект, собственост на „ИНДУСТРИАЛНИ ТЕРЕНИ И СКЛАДОВЕ“ ЕАД

„Пристанище Бургас” ЕАД”

27.яну.2023 13:11
Oбявява откриване и провеждане на конкурс за избор на изпълнител с предмет „Възлагане на застрахователни услуги”.

„СБР - НК" ЕАД

26.яну.2023 14:54
Обявява търг за отдаване под наем на обект, собственост на „СБР - НК" ЕАД

„МБАЛ - Хасково“ АД

26.яну.2023 14:53
Обявява търг за отдаване под наем на обект, собственост на „МБАЛ - Хасково“ АД

„МБАЛ - Хасково“ АД

26.яну.2023 14:50
Обявява търг за продажба на ДМА, собственост на „МБАЛ - Хасково“ АД

"АДИС" ЕООД

26.яну.2023 14:47
Обявява конкурс за избор на застраховател за предоставяне на застрахователна услуга на групи имущества

"МБАЛ-Добрич" АД, гр. Добрич

26.яну.2023 14:45
Обявява конкурс за застраховане на имуществото на "МБАЛ-Добрич" АД

"ТСВ" ЕАД

26.яну.2023 14:43
Обявява търг за продажба на отпадъци от черни и цветни метали

„ВАЗОВСКИ МАШИНОСТРОИТЕЛНИ ЗАВОДИ” ЕАД

26.яну.2023 14:32
Обявява конкурс за избор на застраховател за групова рискова застраховка „Отговорност на работодателя” и застраховка „Каско“ за моторни превозни средства (МПС)