обяви на публични предприятия

МБАЛ "Национална кардиологична болница" ЕАД

31.май.2023 16:37
Покана за събиране на оферти за изпълнители на финансова услуга

„Напоителни системи“ ЕАД

31.май.2023 13:12
Обявява търг с явно наддаване за отдаване под наем на обект

"Мини Марица - изток" ЕАД

31.май.2023 10:58
Обявява търг за отдаване под наем на имот

"Овча купел" ЕООД (л)

31.май.2023 10:51
Обявява търг с тайно наддаване за продажбата на поземлени имоти

Научно-производствен център" ДП

30.май.2023 13:33
Обявява търгове за отдаване под наем на имоти

"УСБАЛ по Онкология" ЕАД

29.май.2023 10:50
Обявява конкурси за избор да доставчик на застрахователни услуги

„Летище София“ ЕАД

26.май.2023 16:21
Обявява търг за продажба на движими вещи (ДМА)

„Свободна зона – Русе“ ЕАД

26.май.2023 14:44
Обявява търг за отдаване под наем на обект

"МБАЛ "Св.Пантелеймон" - Ямбол" АД

25.май.2023 16:05
Обявява търг за отдаване под наем на площ

"Академика 2011" ЕАД

25.май.2023 15:39
Обявява търг за отдаване под наем на имот