обяви на публични предприятия

„ИНДУСТРИАЛНИ ТЕРЕНИ И СКЛАДОВЕ“ ЕАД

17.яну.2023 16:07
Обявява търг за отдаване под наем на обекти, собственост на „ИНДУСТРИАЛНИ ТЕРЕНИ И СКЛАДОВЕ“ ЕАД

„Информационно обслужване“ АД

17.яну.2023 14:51
Обявява търг за отдаване под наем на имот, собственост на „Информационно обслужване“ АД

"МОНТАЖИ" ЕАД

17.яну.2023 14:50
Обявява конкурс за избор на лицензирани застрахователни дружества за сключване на договори за застраховка "Гражданска отговорност" и застраховка "Каско"за МПС и конкурс за избор на лицензирани застрахователни дружества за сключване на договори за застраховка "Имущество"

“Специализирана болница за активно лечение на белодробни болести – Троян” ЕООД

17.яну.2023 14:45
Обявява търг за отдаване под наем на обект, собственост на “Специализирана болница за активно лечение на белодробни болести – Троян” ЕООД

„Напоителни системи“ ЕАД

17.яну.2023 14:42
Обявява търгове за отдаване под наем на обекти, собственост на „Напоителни системи“ ЕАД

"НЕК" ЕАД

16.яну.2023 16:10
Обявява търг за отдаване под наем на имоти, собственост на "НЕК" ЕАД

МБАЛ "Лозенец" ЕАД

13.яну.2023 15:34
Обявява конкурс за избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги

МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД, гр.Монтана

13.яну.2023 11:27
Обявява търг за отдаване под наем на обект, собственост на МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД, гр.Монтана

"Индустриални терени и складове" ЕАД

12.яну.2023 14:55
Обявява конкурс за избор на застраховател на движимо и недвижимо имущество, собственост на "Индустриални терени и складове" ЕАД

СБАЛИПБ „Проф. Иван Киров“ ЕАД, гр. София

11.яну.2023 15:45
Обявява търг за отдаване под наем на обект, собственост на СБАЛИПБ „Проф. Иван Киров“ ЕАД, гр. София