обяви на публични предприятия

„Информационно обслужване“ АД

12.май.2023 10:58
Обявява търгове за отдаване под наем на части от недвижими имоти

„Национална компания индустриални зони“ ЕАД

11.май.2023 16:44
Обявява търг за продажба на ДМА

“АГЕНЦИЯ ДИПЛОМАТИЧЕСКИ ИМОТИ В СТРАНАТА” ЕООД

09.май.2023 15:56
Обявява търг за отдаване под наем на имот

„Проинвекс“ ЕООД

09.май.2023 15:52
Обявява търг за отдаване под наем на имот

"Академика 2011" ЕАД

09.май.2023 15:49
Обявява конкурс за отдаване под наем на имот

"Еко Антрацит" ЕАД

09.май.2023 15:44
Обявява конкурс за избор на застраховател на имуществото на "ЕКО АНТРАЦИТ" ЕАД, гр. София

„Информационно обслужване“ АД

09.май.2023 10:50
Обявява търгове за отдаване под наем на имоти, собственост на „Информационно обслужване“ АД

"Врана" ЕАД

09.май.2023 09:29
Обявява търг за отдаване под наем на ДМА

„Национален институт за изследвания и сертификация“ ЕООД

05.май.2023 10:54
Обявява конкурсна процедура за избор на застраховател за застраховка „Гражданска отговорност” и застраховка „Каско“

"БМКЦ" ЕАД

03.май.2023 15:26
Обявява търг за отдаване под наем на части от недвижим имот