обяви на публични предприятия

"Холдинг Български държавни железници” ЕАД

26.фев.2024 13:22
Обявява конкурс за „Избор на общ регистриран одитор, за извършване на независим финансов одит на годишните индивидуални и консолидиран финансови отчети на дружествата от групата на „Холдинг БДЖ” ЕАД за 2023 г.

„БДЖ – Товарни превози” ЕООД

26.фев.2024 13:19
Обявява търг за отдаване под наем на обекти

„Холдинг БДЖ” ЕАД

26.фев.2024 11:11
Обявява търг с тайно наддаване за продажба на 64 /шестдесет и четири/ броя позиции резервни части, собственост на „Холдинг БДЖ” ЕАД

"Напоителни системи" ЕАД

26.фев.2024 11:09
Обявява търгове за отдаване под наем на обекти

"Автомагистрали" ЕАД

23.фев.2024 13:17
Обявява конкурси за отдаване под наем на недвижими имоти

"Проинвекс" ЕООД

23.фев.2024 13:06
Обявява търг за отдаване под наем на имоти

"Български пощи" ЕАД

22.фев.2024 16:29
Обявява търг за отдаване под наем на обект

"Национална спортна база" ЕАД

22.фев.2024 16:27
Обявява търгове за отдаване под наем на обекти

"ССО" ЕАД

22.фев.2024 14:26
Обявява търг за отдаване под наем на обект

“Български пощи” ЕАД

22.фев.2024 11:34
Обявява търг за отдаване под наем на обект