обяви на публични предприятия

"ИНДУСТРИАЛЕН И ЛОГИСТИЧЕН ПАРК - БУРГАС" АД

25.яну.2023 13:52
Обявява търг за отдаване под наем на офис в сградата на "ИЛПБ" АД

„ТЕРЕМ – ХОЛДИНГ” ЕАД

24.яну.2023 13:42
Обявява търг с тайно наддаване за продажба на движими вещи, собственост на „ТЕРЕМ - ХОЛДИНГ" ЕАД

ДСБПЛРББ "ЦАРИЦА ЙОАННА" Трявна

24.яну.2023 11:58
Обявява процедура за за предоставяне на комплексно банково обслужване

„БДЖ – Пътнически превози” ЕООД

24.яну.2023 11:55
Обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на 1 кв.м. в сграда „Експедиция /дежурен депо/“, Локомотивно депо Горна Оряховица

СБАЛ НА БЕЛОДРОБНИ БОЛЕСТИ - ПЕРНИК ЕООД

23.яну.2023 16:57
Обявява търг за продажба на ДМА

"Академика 2011" ЕАД

23.яну.2023 16:54
Обявява търг за отдаване под наем на имот, собственост на "Академика 2011" ЕАД

"Овча купел" ЕООД

23.яну.2023 14:34
Обявява търгове с тайно наддаване за продажбата на девет броя поземлени имоти, собственост на дружеството

„Информационно обслужване“ АД

20.яну.2023 17:25
Открива търгове за отдаване под наем на недвижими имоти, собственост на „Информационно обслужване“ АД, находящи се на адрес: гр. Пловдив, бул. „Санкт Петербург“ № 59.

„Български Енергиен Холдинг“ ЕАД

20.яну.2023 17:21
Насроченият за 20.01.2023 г. търг с тайно наддаване за продажба на дълготрайни материални активи – движими вещи, собственост на БЕХ ЕАД е с определен нов срок за подаване на заявления за участие – 16:30 ч. на 13.02.2023 г. и нова дата и час за провеждане на търга – 10:00 ч. на 14.02.2023 г., съгласно Заповед № 92-04/1 от 04.01.2023 г. и Заповед № 92-04/128/3 от 20.01.2023 г. на Изпълнителния директор на БЕХ ЕАД

"Летище Горна Оряховица" ЕООД

20.яну.2023 15:46
Обявява конкурс за избор на застрахователно дружество за сключване на застраховка на ДМА и материали, собственост на "Летище Горна Оряховица" ЕООД