обяви на публични предприятия

"Фонд затворно дело”

25.май.2023 13:24
Обявява търгове за продажба на имоти

"Автомагистрали" ЕАД

25.май.2023 09:55
Обявява конкурс за отдаване под наем на имот

"Напоителни системи" ЕАД

25.май.2023 09:53
Обявява търг с явно наддаване за продажба чрез ликвидация на самосвал MAN

„Информационно обслужване“ АД

23.май.2023 13:53
Обявява търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на обекти №8-№14, собственост на „Информационно обслужване“ АД

„БДЖ – Товарни превози” ЕООД

22.май.2023 12:40
Обявява търг за отдаване под наем на обект

„Проинвекс“ ЕООД

22.май.2023 10:40
Обявява търг за отдаване под наем на обекти

МБАЛ „Лозенец“ ЕАД

19.май.2023 14:13
Обявява търг с явно наддаване за отдаване под наем на обект

„Информационно обслужване“ АД

19.май.2023 14:09
Обявява търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на части от недвижими имоти, собственост на „Информационно обслужване“ АД

"Напоителни системи" ЕАД

18.май.2023 17:02
Обявява търгове за отдаване под наем на обекти

"Фонд затворно дело"

18.май.2023 13:06
Обявява търгове за отдаване под наем на обекти