обяви на публични предприятия

УСБАЛО „Проф. Бойчо Бойчев“ ЕАД

12.фев.2021 16:09
Открива конкурс за отдаване под наем на дълготраен актив на УСБАЛО „Проф. Бойчо Бойчев“ ЕАД

,,Слънчев бряг'' АД

11.фев.2021 14:14
Обявява конкурс за отдаване под наем на обект, собственост на ,,Слънчев бряг'' АД

УМБАЛ "Свети Георги" ЕАД - Пловдив

09.фев.2021 09:00
Обявява търгове за продажба на активи и отдаване под наем на обект, собственост на УМБАЛ "Свети Георги" ЕАД - Пловдив

"НАЦИОНАЛНА СПОРТНА БАЗА" ЕАД

05.фев.2021 10:00
Обявява процедура за предоставяне на оферти и участие с предмет "Избор на обслужваща финансова институция - Банка - Изпълнител за предоставяне на финансови услуги на "Национална спортна база"" ЕАД

МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД гр.Монтана

01.фев.2021 14:49
Обявява търг за отдаване под наем на недвижим имот – функционални и консултативни кабинети в административния корпус на МБАЛ “Д-р Стамен Илиев” АД гр.Монтана

Провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти - складове, собственост на “РЕСТАВРАЦИЯ” ЕАД

15.юли.2020 16:15
Провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти - складове, собственост на “РЕСТАВРАЦИЯ” ЕАД