обяви на публични предприятия

МБАЛ "Св.Пантелеймон" - Ямбол" АД

22.дек.2022 17:04
Обявява търг за отдаване под наем на обект, собственост на МБАЛ "Св.Пантелеймон" - Ямбол" АД

“Български пощи” ЕАД

22.дек.2022 17:03
Обявява търг за отдаване под наем на обект, собственост на “Български пощи” ЕАД

„Проинвекс“ ЕООД

22.дек.2022 16:59
Обявява търг за отдаване под наем на обекти

„Холдинг БДЖ” ЕАД

22.дек.2022 11:17
Обявява търг за продажба на 306,163 тона (триста и шест тона сто шестдесет и три кг.) скрап от черни метали, 0,366 тона (триста шестдесет и шест кг.) скрап от цветни метали и 5,769 тона (пет тона седемстотин шестдесет и девет кг.) отпадъци от акумулаторни батерии за скрап, собственост на „Холдинг БДЖ” ЕАД

"МБАЛ "Св.Пантелеймон" - Ямбол" АД

21.дек.2022 14:04
Обявява търг за отдаване под наем на обект, собственост на "МБАЛ "Св.Пантелеймон" - Ямбол" АД

„Ученически отдих и спорт” ЕАД

21.дек.2022 14:02
Обявява търг за отдаване под наем на обект, собственост на „Ученически отдих и спорт” ЕАД

"Слънчев бряг" АД

20.дек.2022 16:32
Обявява търгове за отдаване под наем на обекти, собственост на "Слънчев бряг" АД

„УМБАЛ-проф.д-р Ст.Киркович“ АД

20.дек.2022 13:58
Обявява търг с тайно наддаване за отдава под наем на недвижими имоти, „УМБАЛ-проф.д-р Ст.Киркович“ АД

"Врана" ЕАД

20.дек.2022 11:03
Набира оферти за предоставяне на финансови услуги

УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД, гр. Варна

20.дек.2022 11:02
Обявява конкурс за отдаване под наем на недвижим имот