обяви на публични предприятия

"ЕКО АНТРАЦИТ" ЕАД

31.окт.2023 14:06
Обявява конкурс за избор на застраховател на имуществото на "ЕКО АНТРАЦИТ" ЕАД

„Информационно обслужване“ АД

30.окт.2023 15:44
Обявява търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на части от недвижими имоти, собственост на „Информационно обслужване“ АД

„УМБАЛ Д-р Георги Странски” ЕАД – гр. Плевен

27.окт.2023 14:44
Обявява конкурс за отдаване под наем за временно и възмездно ползване на недвижими имоти

"Врана" ЕАД

27.окт.2023 10:19
Обявява конкурс

"СВОБОДНА ЗОНА - РУСЕ" ЕАД, ГР. РУСЕ

26.окт.2023 14:07
Обявява търг за отдаване под наем на недвижим имот, собственост на дружеството.

"СВОБОДНА ЗОНА - РУСЕ" ЕАД, ГР. РУСЕ

26.окт.2023 10:56
Обявява търг за отдаване под наем на недвижим имот, собственосат на дружеството.

"НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ" ЕАД

25.окт.2023 15:38
Обявява търг за отдаване под наем на обект, стопанисван от "Напоителни системи" ЕАД - клон "Среден Дунав", гр. Плевен.

"ПРОИНВЕКС" ЕООД

24.окт.2023 14:02
Обявява търг за отдаване под наем на недвижими имоти, собственост на Дружеството.

"НАЦИОНАЛНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОМПАНИЯ" ЕАД - ПРЕДПРИЯТИЕ ВЕЦ

24.окт.2023 13:22
Обявява търг за продажбата на превозни средства, собственост на Дружеството.

"ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР" ЕАД

23.окт.2023 12:21
Обявява търг за продажба на 14 броя, изведени от експлоатация моторни превозни средства, собственост на Дружеството