Архив покани номиниране

ПОКАНА ЗА НОМИНИРАНЕ НА НЕЗАВИСИМ ЧЛЕН НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА „УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ И СПЕШНА МЕДИЦИНА Н.И. ПИРОГОВ“ ЕАД, ГР. СОФИЯ/ ТРЕТА ПРОЦЕДУРА

17.мар.2023 09:39
Публична покана за набиране на кандидати за един независим член на Съвета на директорите на „Университетска многопрофилна болница за активно лечение и спешна медицина Н.И. Пирогов“ ЕАД, гр. София

„БЪЛГАРСКИ ЕНЕРГИЕН ХОЛДИНГ“ ЕАД, ГР. СОФИЯ/ ВТОРА ПРОЦЕДУРА

14.мар.2023 11:09
Списъци на допуснатите кандидати

ПОКАНА ЗА НОМИНИРАНЕ НА НЕЗАВИСИМИ ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА „НАЦИОНАЛЕН ДВОРЕЦ НА КУЛТУРАТА - КОНГРЕСЕН ЦЕНТЪР СОФИЯ“ ЕАД, ГР. СОФИЯ

06.мар.2023 10:08
Публична покана за набиране на кандидати за двама независими членове на Съвета на директорите на „Национален дворец на културата - Конгресен център София“ ЕАД, гр. София

ПОКАНА ЗА НОМИНИРАНЕ НА ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА „БЪЛГАРСКИ ЕНЕРГИЕН ХОЛДИНГ“ ЕАД, ГР. СОФИЯ/ ВТОРА ПРОЦЕДУРА

24.фев.2023 10:12
Покана за набиране на кандидати за двама независими членове на Съвета на директорите на „Български енергиен холдинг“ ЕАД, гр. София

"ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР" ЕАД/ ВТОРА ПРОЦЕДУРА

16.яну.2023 12:23
Списъци на допуснатите кандидати

"БУЛГАРТРАНСГАЗ" ЕАД/ ВТОРА ПРОЦЕДУРА

16.яну.2023 11:54
Списъци на допуснатите кандидати

"НАЦИОНАЛНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОМПАНИЯ" ЕАД/ ВТОРА ПРОЦЕДУРА

11.яну.2023 14:11
Списъци на допуснатите кандидати

"БУЛГАРГАЗ" ЕАД/ ВТОРА ПРОЦЕДУРА

11.яну.2023 14:10
Списъци на допуснатите кандидати