Архив покани номиниране

„БЪЛГАРСКИ ПОЩИ“ ЕАД, ГР. СОФИЯ/ ВТОРА ПРОЦЕДУРА

24.ное.2022 17:31
Списъци на допуснатите кандидати

ПОКАНА ЗА НОМИНИРАНЕ НА НЕЗАВИСИМ ЧЛЕН НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „ЛОЗЕНЕЦ” ЕАД, ГР. СОФИЯ/ ВТОРА ПРОЦЕДУРА

10.ное.2022 10:33
Публична покана за набиране на кандидати за един независим член на Съвета на директорите на Многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец” ЕАД, гр. София

Покана за номиниране на независими членове на Съвета на директорите на „Български пощи“ ЕАД, гр. София/ ВТОРА ПРОЦЕДУРА

02.ное.2022 10:14
Покана за набиране на кандидати за двама независими членове на Съвета на директорите на „Български пощи“ ЕАД, гр. София

ПОКАНА ЗА НОМИНИРАНЕ НА НЕЗАВИСИМИ ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА „ХОЛДИНГ БЪЛГАРСКИ ДЪРЖАВНИ ЖЕЛЕЗНИЦИ“ ЕАД, ГР. СОФИЯ/ ТРЕТА ПРОЦЕДУРА

02.ное.2022 10:05
Покана за набиране на кандидати за двама независими членове на Съвета на директорите на „Холдинг Български държавни железници“ ЕАД, гр. София

"МОНТАЖИ" ЕАД, ГР. СОФИЯ/ ВТОРА ПРОЦЕДУРА

26.окт.2022 11:58
Списъци на допуснатите кандидати

„Информационно обслужване“ АД/ ВТОРА ПРОЦЕДУРА

18.окт.2022 13:26
Списъци на допуснатите кандидати

"КИНТЕКС" ЕАД, ГР. СОФИЯ/ ТРЕТА ПРОЦЕДУРА

14.окт.2022 11:19
Списъци на допуснатите кандидати