Архив покани номиниране

ПОКАНА ЗА НОМИНИРАНЕ НА НЕЗАВИСИМИ ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ“ ЕАД, ГР. БУРГАС

02.ное.2023 11:20
Публична покана за набиране на кандидати за двама независими членове на Съвета на директорите на „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас

ПОКАНА ЗА НОМИНИРАНЕ НА НЕЗАВИСИМ ЧЛЕН НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА "МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „ЛОЗЕНЕЦ” ЕАД, ГР. СОФИЯ/ ТРЕТА ПРОЦЕДУРА

20.сеп.2023 09:36
Публична покана за набиране на кандидати за един независим член на Съвета на директорите на "Многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец” ЕАД, гр. София

ПОКАНА ЗА НОМИНИРАНЕ НА НЕЗАВИСИМИ ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА „ХОЛДИНГ БЪЛГАРСКИ ДЪРЖАВНИ ЖЕЛЕЗНИЦИ“ ЕАД, ГР. СОФИЯ/ ЧЕТВЪРТА ПРОЦЕДУРА

18.сеп.2023 10:58
Покана за набиране на кандидати за двама независими членове на Съвета на директорите на „Холдинг Български държавни железници“ ЕАД, гр. София

ПОКАНА ЗА НОМИНИРАНЕ НА НЕЗАВИСИМИ ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА „НАЦИОНАЛЕН ДВОРЕЦ НА КУЛТУРАТА - КОНГРЕСЕН ЦЕНТЪР СОФИЯ“ ЕАД, ГР. СОФИЯ/ ТРЕТА ПРОЦЕДУРА

18.сеп.2023 10:32
Публична покана за набиране на кандидати за двама независими членове на Съвета на директорите на „Национален дворец на културата - Конгресен център София“ ЕАД, гр. София

„БЪЛГАРСКИ ПОЩИ“ ЕАД, ГР. СОФИЯ/ ТРЕТА ПРОЦЕДУРА

09.авг.2023 12:00
Списъци на допуснатите кандидати

ПОКАНА ЗА НОМИНИРАНЕ НА НЕЗАВИСИМИ ЧЛЕНОВЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР“/ ВТОРА ПРОЦЕДУРА

24.юли.2023 11:08
Публична покана за набиране на кандидати за двама независими членове на Управителния съвет на ДП „Български спортен тотализатор“, гр. София

ПОКАНА ЗА НОМИНИРАНЕ НА НЕЗАВИСИМ ЧЛЕН НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА „БЪЛГАРСКИ ПОЩИ“ ЕАД, ГР. СОФИЯ/ ТРЕТА ПРОЦЕДУРА

17.юли.2023 09:34
Покана за набиране на кандидати за един независим член на Съвета на директорите на „Български пощи“ ЕАД, гр. София