Архив покани номиниране

„ПРИСТАНИЩЕ ВАРНА“ ЕАД, ГР. ВАРНА/ ТРЕТА ПРОЦЕДУРА

12.май.2022 14:14
Списъци на допуснатите кандидати

Покана за номиниране на независими членове на Съвета на директорите на „Пристанище Варна“ ЕАД, гр. Варна/ ТРЕТА ПРОЦЕДУРА

12.апр.2022 10:29
Публична покана за набиране на кандидати за участие в органите за управление и контрол в „Пристанище Варна“ ЕАД, гр. Варна

Покана за номиниране на независим член на Управителния съвет на Национална компания „Железопътна инфраструктура“, гр. София/ВТОРА ПРОЦЕДУРА

12.апр.2022 10:27
Публична покана за набиране на кандидати за участие в органите за управление и контрол в Национална компания „Железопътна инфраструктура“, гр. София

Покана за номиниране на независим член на Управителния съвет на Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“, гр. София/трета процедура

12.апр.2022 10:23
Публична покана за набиране на кандидати за участие в органите за управление и контрол в Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“, гр. София

"АВТОМАГИСТРАЛИ" ЕАД, ГР. СОФИЯ/ВТОРА ПРОЦЕДУРА

07.мар.2022 14:11
Списъци на допуснатите кандидати

ПОКАНА ЗА НОМИНИРАНЕ НА НЕЗАВИСИМИ ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА "АВТОМАГИСТРАЛИ" ЕАД, ГР. СОФИЯ/ВТОРА ПРОЦЕДУРА

14.фев.2022 09:53
Публична покана за набиране на кандидати за двама независими членове на Съвета на директорите на "Автомагистрали" ЕАД, гр. София

„БЪЛГАРСКИ ВиК ХОЛДИНГ“ ЕАД, ГР. СОФИЯ

03.дек.2021 15:26
Списъци на допуснатите кандидати

"НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ" ЕАД, ГР. СОФИЯ/ Трета процедура

03.дек.2021 12:12
Списъци на допуснатите кандидати