Архив покани номиниране

"НАЦИОНАЛНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОМПАНИЯ" ЕАД/ ВТОРА ПРОЦЕДУРА

11.яну.2023 14:11
Списъци на допуснатите кандидати

"БУЛГАРГАЗ" ЕАД/ ВТОРА ПРОЦЕДУРА

11.яну.2023 14:10
Списъци на допуснатите кандидати

“МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД/ ВТОРА ПРОЦЕДУРА

11.яну.2023 13:47
Списъци на допуснатите кандидати

„Български ВиК холдинг“ ЕАД, гр. София/ ВТОРА ПРОЦЕДУРА

21.дек.2022 15:17
Списъци на допуснатите кандидати

ПОКАНА ЗА НОМИНИРАНЕ НА НЕЗАВИСИМ ЧЛЕН НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА „УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ И СПЕШНА МЕДИЦИНА Н.И. ПИРОГОВ“ ЕАД, гр. София/ ВТОРА ПРОЦЕДУРА

19.дек.2022 09:23
Публична покана за набиране на кандидати за един независим член на Съвета на директорите на „Университетска многопрофилна болница за активно лечение и спешна медицина Н.И. Пирогов“ ЕАД, гр. София

"ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ", ГР. СМОЛЯН/ ВТОРА ПРОЦЕДУРА

14.дек.2022 13:25
Списъци на допуснатите кандидати

„Югоизточно държавно предприятие “, гр. Сливен/ ВТОРА ПРОЦЕДУРА

14.дек.2022 13:23
Списъци на допуснатите кандидати

"Северноцентрално държавно предприятие", гр. Габрово/ ВТОРА ПРОЦЕДУРА

14.дек.2022 13:21
Списъци на допуснатите кандидати