Архив покани номиниране

ПОКАНА ЗА НОМИНИРАНЕ НА НЕЗАВИСИМ ЧЛЕН НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА „Държавна консолидационна компания“ ЕАД, ГР. СОФИЯ/ ВТОРА ПРОЦЕДУРА

12.юли.2021 10:37
Публична покана за набиране на кандидати за един независим член на Съвета на директорите на „Държавна консолидационна компания“ ЕАД, гр. София

ПОКАНА ЗА НОМИНИРАНЕ НА НЕЗАВИСИМИ ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА „НАЦИОНАЛНА СПОРТНА БАЗА“ ЕАД, ГР. СОФИЯ

08.юли.2021 11:33
Публична покана за набиране на кандидати за двама независими членове на Съвета на директорите на „Национална спортна база“ ЕАД, гр. София

ПОКАНА ЗА НОМИНИРАНЕ НА НЕЗАВИСИМ ЧЛЕН НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА „ХОЛДИНГ БЪЛГАРСКИ ДЪРЖАВНИ ЖЕЛЕЗНИЦИ“ ЕАД, ГР. СОФИЯ/ Втора процедура

07.юли.2021 10:27
Покана за набиране на кандидати за един независим член на Съвета на директорите на „Холдинг Български държавни железници“ ЕАД, гр. София

ПОКАНА ЗА НОМИНИРАНЕ НА НЕЗАВИСИМИ ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА „АВТОМАГИСТРАЛИ“ ЕАД, ГР. СОФИЯ

24.юни.2021 10:09
Публична покана за набиране на кандидати за двама независими членове на Съвета на директорите на „Автомагистрали“ ЕАД, гр. София

"ВАЗОВСКИ МАШИНОСТРОИТЕЛНИ ЗАВОДИ" ЕАД, ГР. СОПОТ

29.мар.2021 10:58
Списъци на допуснатите кандидати

"ДЪРЖАВНА КОНСОЛИДАЦИОННА КОМПАНИЯ" ЕАД, ГР. СОФИЯ

26.мар.2021 10:15
Списъци на допуснатите кандидати

„ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2“ ЕАД

09.мар.2021 16:30
Списъци на допуснатите кандидати

„НАЦИОНАЛНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОМПАНИЯ“ ЕАД

09.мар.2021 16:29
Списъци на допуснатите кандидати

„МИНИ МАРИЦА - ИЗТОК“ ЕАД

09.мар.2021 16:27
Списъци на допуснатите кандидати