Архив покани номиниране

УМБАЛ „АЛЕКСАНДРОВСКА“ ЕАД, ГР. СОФИЯ/ Втора процедура

13.авг.2021 16:47
Списъци на допуснатите кандидати

"ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ" АД, ГР. СОФИЯ

29.юли.2021 12:12
Списъци на допуснатите кандидати

"ДЪРЖАВНА КОНСОЛИДАЦИОННА КОМПАНИЯ" ЕАД, ГР. СОФИЯ/ ВТОРА ПРОЦЕДУРА

28.юли.2021 14:04
Списъци на допуснатите кандидати

„НАЦИОНАЛНА СПОРТНА БАЗА“ ЕАД, ГР. СОФИЯ

26.юли.2021 15:26
Списъци на допуснатите кандидати

ПОКАНА ЗА НОМИНИРАНЕ НА НЕЗАВИСИМ ЧЛЕН НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА УМБАЛ „АЛЕКСАНДРОВСКА“ ЕАД, ГР. СОФИЯ/ Втора процедура

26.юли.2021 12:06
Публична покана за набиране на кандидати за един независим член на Съвета на директорите на УМБАЛ „Александровска“ ЕАД, гр. София

ПОКАНА ЗА НОМИНИРАНЕ НА НЕЗАВИСИМИ ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА „ТЕРЕМ-ХОЛДИНГ“ ЕАД, ГР. СОФИЯ/ ВТОРА ПРОЦЕДУРА

21.юли.2021 11:06
Публична покана за набиране на кандидати за двама независими членове на Съвета на директорите на "ТЕРЕМ-ХОЛДИНГ" ЕАД, гр. София

"АВТОМАГИСТРАЛИ" ЕАД, ГР. СОФИЯ

12.юли.2021 15:10
Списъци на допуснатите кандидати

ПОКАНА ЗА НОМИНИРАНЕ НА НЕЗАВИСИМ ЧЛЕН НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА „Летище София“ ЕАД, гр. София/ Втора процедура

12.юли.2021 11:27
Покана за набиране на кандидати за един независим член на Съвета на директорите на „Летище София“ ЕАД, гр. София

ПОКАНА ЗА НОМИНИРАНЕ НА НЕЗАВИСИМИ ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА „Информационно обслужване“ АД, ГР. СОФИЯ

12.юли.2021 11:01
Покана за набиране на кандидати за двама независими членове на Съвета на директорите на „Информационно обслужване“ АД, гр. София