Архив покани номиниране

ПОКАНА ЗА НОМИНИРАНЕ НА НЕЗАВИСИМИ ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА „ХОЛДИНГ БЪЛГАРСКИ ДЪРЖАВНИ ЖЕЛЕЗНИЦИ“ ЕАД, ГР. СОФИЯ/ ТРЕТА ПРОЦЕДУРА

02.ное.2022 10:05
Покана за набиране на кандидати за двама независими членове на Съвета на директорите на „Холдинг Български държавни железници“ ЕАД, гр. София

"МОНТАЖИ" ЕАД, ГР. СОФИЯ/ ВТОРА ПРОЦЕДУРА

26.окт.2022 11:58
Списъци на допуснатите кандидати

„Информационно обслужване“ АД/ ВТОРА ПРОЦЕДУРА

18.окт.2022 13:26
Списъци на допуснатите кандидати

"КИНТЕКС" ЕАД, ГР. СОФИЯ/ ТРЕТА ПРОЦЕДУРА

14.окт.2022 11:19
Списъци на допуснатите кандидати

„ВАЗОВСКИ МАШИНОСТРОИТЕЛНИ ЗАВОДИ” ЕАД, ГР. СОФИЯ/ ТРЕТА ПРОЦЕДУРА

14.окт.2022 11:17
Списъци на допуснатите кандидати

ПОКАНА ЗА НОМИНИРАНЕ НА НЕЗАВИСИМ ЧЛЕН НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ „ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“, ГР. СОФИЯ/ ТРЕТА ПРОЦЕДУРА

11.окт.2022 10:38
Публична покана за набиране на кандидати за един независим член на Управителния съвет на Национална компания „Железопътна инфраструктура“, гр. София

„ДЪРЖАВНА КОНСОЛИДАЦИОННА КОМПАНИЯ“ ЕАД/ ЧЕТВЪРТА ПРОЦЕДУРА

11.окт.2022 10:35
Списъци на допуснатите кандидати

ПОКАНА ЗА НОМИНИРАНЕ НА НЕЗАВИСИМ ЧЛЕН НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА „МОНТАЖИ“ ЕАД, ГР. СОФИЯ/ ВТОРА ПРОЦЕДУРА

06.окт.2022 10:02
Публична покана за набиране на кандидати за един независим член на Съвета на директорите на „Монтажи“ ЕАД, гр. София

„МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „ЛОЗЕНЕЦ“ ЕАД, ГР. СОФИЯ

30.сеп.2022 11:21
Списъци на допуснатите кандидати