Архив покани номиниране

ПОКАНА ЗА НОМИНИРАНЕ НА НЕЗАВИСИМИ ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ“ ЕАД, ГР. БУРГАС

02.ное.2023 11:20
Публична покана за набиране на кандидати за двама независими членове на Съвета на директорите на „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас

ПОКАНА ЗА НОМИНИРАНЕ НА НЕЗАВИСИМИ ЧЛЕНОВЕ НА НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ НА „БЪЛГАРСКИ ВиК ХОЛДИНГ“ ЕАД, ГР. СОФИЯ/ ТРЕТА ПРОЦЕДУРА

02.ное.2023 11:05
Публична покана за набиране на кандидати за двама независими членове на Надзорния съвет на „Български ВиК холдинг“ ЕАД, гр. София

ПОКАНА ЗА НОМИНИРАНЕ НА НЕЗАВИСИМ ЧЛЕН НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА „ТЕРЕМ-ХОЛДИНГ“ ЕАД, ГР. СОФИЯ/ ТРЕТА ПРОЦЕДУРА

02.ное.2023 11:01
Публична покана за набиране на кандидати за един независим член на Съвета на директорите на "ТЕРЕМ-ХОЛДИНГ" ЕАД, гр. София

ПОКАНА ЗА НОМИНИРАНЕ НА НЕЗАВИСИМ ЧЛЕН НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА „ЮГОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ “, ГР. СЛИВЕН/ ТРЕТА ПРОЦЕДУРА

02.ное.2023 10:56
Публична покана за набиране на кандидати за един независим член на Управителния съвет на „Югоизточно държавно предприятие “, гр. Сливен

ПОКАНА ЗА НОМИНИРАНЕ НА НЕЗАВИСИМ ЧЛЕН НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА „ЮГОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ “, ГР. БЛАГОЕВГРАД/ ТРЕТА ПРОЦЕДУРА

02.ное.2023 10:41
Публична покана за набиране на кандидати за един независим член на Управителния съвет на „Югозападно държавно предприятие “, гр. Благоевград

ПОКАНА ЗА НОМИНИРАНЕ НА НЕЗАВИСИМ ЧЛЕН НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА „СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ “, ГР. ШУМЕН/ ЧЕТВЪРТА ПРОЦЕДУРА

02.ное.2023 10:35
Публична покана за набиране на кандидати за един независим член на Управителния съвет на „Североизточно държавно предприятие “, гр. Шумен

ПОКАНА ЗА НОМИНИРАНЕ НА НЕЗАВИСИМ ЧЛЕН НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА „СЕВЕРНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ “, ГР. ГАБРОВО/ ТРЕТА ПРОЦЕДУРА

02.ное.2023 10:26
Публична покана за набиране на кандидати за един независим член на Управителния съвет на „Северноцентрално държавно предприятие “, гр. Габрово

ПОКАНА ЗА НОМИНИРАНЕ НА НЕЗАВИСИМИ ЧЛЕНОВЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР“, ГР. СОФИЯ/ ТРЕТА ПРОЦЕДУРА

02.ное.2023 10:17
Публична покана за набиране на кандидати за двама независими членове на Управителния съвет на ДП „Български спортен тотализатор“, гр. София

ПОКАНА ЗА НОМИНИРАНЕ НА НЕЗАВИСИМИ ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА „НАЦИОНАЛНА СПОРТНА БАЗА“ ЕАД, ГР. СОФИЯ/ ТРЕТА ПРОЦЕДУРА

02.ное.2023 10:09
Публична покана за набиране на кандидати за двама независими членове на Съвета на директорите на „Национална спортна база“ ЕАД, гр. София