Архив покани номиниране

ПОКАНА ЗА НОМИНИРАНЕ НА ЧЛЕН НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА „Североизточно държавно предприятие “, гр. Шумен/ ВТОРА ПРОЦЕДУРА

25.ное.2022 09:18
Публична покана за набиране на кандидати за един независим член на Управителния съвет на „Североизточно държавно предприятие “, гр. Шумен

ПОКАНА ЗА НОМИНИРАНЕ НА ЧЛЕН НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА „Югоизточно държавно предприятие “, гр. Сливен/ ВТОРА ПРОЦЕДУРА

25.ное.2022 09:13
Публична покана за набиране на кандидати за един независим член на Управителния съвет на „Югоизточно държавно предприятие “, гр. Сливен

ПОКАНА ЗА НОМИНИРАНЕ НА ЧЛЕН НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА „Югозападно държавно предприятие “, гр. Благоевград/ ВТОРА ПРОЦЕДУРА

25.ное.2022 09:07
Публична покана за набиране на кандидати за един независим член на Управителния съвет на „Югозападно държавно предприятие “, гр. Благоевград

ПОКАНА ЗА НОМИНИРАНЕ НА ЧЛЕН НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА „ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ “, ГР. СМОЛЯН/ ВТОРА ПРОЦЕДУРА

25.ное.2022 08:56
Публична покана за набиране на кандидати за един независим член на Управителния съвет на „Южноцентрално държавно предприятие “, гр. Смолян

„БЪЛГАРСКИ ПОЩИ“ ЕАД, ГР. СОФИЯ/ ВТОРА ПРОЦЕДУРА

24.ное.2022 17:31
Списъци на допуснатите кандидати

ПОКАНА ЗА НОМИНИРАНЕ НА НЕЗАВИСИМ ЧЛЕН НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „ЛОЗЕНЕЦ” ЕАД, ГР. СОФИЯ/ ВТОРА ПРОЦЕДУРА

10.ное.2022 10:33
Публична покана за набиране на кандидати за един независим член на Съвета на директорите на Многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец” ЕАД, гр. София

Покана за номиниране на независими членове на Съвета на директорите на „Български пощи“ ЕАД, гр. София/ ВТОРА ПРОЦЕДУРА

02.ное.2022 10:14
Покана за набиране на кандидати за двама независими членове на Съвета на директорите на „Български пощи“ ЕАД, гр. София