Архив покани номиниране

"НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ" ЕАД, ГР. СОФИЯ/ ЧЕТВЪРТА ПРОЦЕДУРА

14.дек.2022 13:19
Списъци на допуснатите кандидати

„Североизточно държавно предприятие “, гр. Шумен

14.дек.2022 13:15
Списъци на допуснатите кандидати

ПОКАНА ЗА НОМИНИРАНЕ НА НЕЗАВИСИМ ЧЛЕН НА НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ НА „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД/ ВТОРА ПРОЦЕДУРА

14.дек.2022 10:13
Публична покана за набиране на кандидати за един независим член на Надзорния съвет на „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД

ПОКАНА ЗА НОМИНИРАНЕ НА НЕЗАВИСИМ ЧЛЕН НА НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ НА „БУЛГАРТРАНСГАЗ“ ЕАД/ ВТОРА ПРОЦЕДУРА

14.дек.2022 10:02
Публична покана за набиране на кандидати за един независим член на Надзорния съвет на „Булгартрансгаз“ ЕАД

ПОКАНА ЗА НОМИНИРАНЕ НА НЕЗАВИСИМИ ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА „НАЦИОНАЛНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОМПАНИЯ“ ЕАД, ГР. СОФИЯ/ ВТОРА ПРОЦЕДУРА

05.дек.2022 10:00
Публична покана за набиране на кандидати за двама независими членове на Съвета на директорите на „Национална Електрическа Компания“ ЕАД

ПОКАНА ЗА НОМИНИРАНЕ НА НЕЗАВИСИМИ ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА "БУЛГАРГАЗ" ЕАД/ ВТОРА ПРОЦЕДУРА

05.дек.2022 09:52
Публична покана за набиране на кандидати за двама независими членове на Съвета на директорите на "Булгаргаз" ЕАД

ПОКАНА ЗА НОМИНИРАНЕ НА НЕЗАВИСИМИ ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА „БЪЛГАРСКИ ВиК ХОЛДИНГ“ ЕАД, ГР. СОФИЯ/ ВТОРА ПРОЦЕДУРА

30.ное.2022 10:11
Покана за набиране на кандидати за двама независими членове на Съвета на директорите на „Български ВиК холдинг“ ЕАД, гр. София

ПОКАНА ЗА НОМИНИРАНЕ НА НЕЗАВИСИМИ ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА "Напоителни системи" ЕАД, гр. София/ ЧЕТВЪРТА ПРОЦЕДУРА

25.ное.2022 09:27
Публична покана за набиране на кандидати за трима независими членове на Съвета на директорите на "Напоителни системи" ЕАД, гр. София

ПОКАНА ЗА НОМИНИРАНЕ НА ЧЛЕН НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА „Северноцентрално държавно предприятие “, гр. Габрово/ ВТОРА ПРОЦЕДУРА

25.ное.2022 09:22
Публична покана за набиране на кандидати за един независим член на Управителния съвет на „Северноцентрално държавно предприятие “, гр. Габрово