Архив покани номиниране

ПОКАНА ЗА НОМИНИРАНЕ НА НЕЗАВИСИМИ ЧЛЕНОВЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР“/ ВТОРА ПРОЦЕДУРА

24.юли.2023 11:08
Публична покана за набиране на кандидати за двама независими членове на Управителния съвет на ДП „Български спортен тотализатор“, гр. София

ПОКАНА ЗА НОМИНИРАНЕ НА НЕЗАВИСИМИ ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА „НАЦИОНАЛЕН ДВОРЕЦ НА КУЛТУРАТА - КОНГРЕСЕН ЦЕНТЪР СОФИЯ“ ЕАД, ГР. СОФИЯ/ ВТОРА ПРОЦЕДУРА

05.май.2023 09:58
Публична покана за набиране на кандидати за двама независими членове на Съвета на директорите на „Национален дворец на културата - Конгресен център София“ ЕАД, гр. София

ПОКАНА ЗА НОМИНИРАНЕ НА НЕЗАВИСИМ ЧЛЕН НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА „УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ И СПЕШНА МЕДИЦИНА Н.И. ПИРОГОВ“ ЕАД, ГР. СОФИЯ/ ТРЕТА ПРОЦЕДУРА

17.мар.2023 09:39
Публична покана за набиране на кандидати за един независим член на Съвета на директорите на „Университетска многопрофилна болница за активно лечение и спешна медицина Н.И. Пирогов“ ЕАД, гр. София

„БЪЛГАРСКИ ЕНЕРГИЕН ХОЛДИНГ“ ЕАД, ГР. СОФИЯ/ ВТОРА ПРОЦЕДУРА

14.мар.2023 11:09
Списъци на допуснатите кандидати

ПОКАНА ЗА НОМИНИРАНЕ НА НЕЗАВИСИМИ ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА „НАЦИОНАЛЕН ДВОРЕЦ НА КУЛТУРАТА - КОНГРЕСЕН ЦЕНТЪР СОФИЯ“ ЕАД, ГР. СОФИЯ

06.мар.2023 10:08
Публична покана за набиране на кандидати за двама независими членове на Съвета на директорите на „Национален дворец на културата - Конгресен център София“ ЕАД, гр. София

ПОКАНА ЗА НОМИНИРАНЕ НА ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА „БЪЛГАРСКИ ЕНЕРГИЕН ХОЛДИНГ“ ЕАД, ГР. СОФИЯ/ ВТОРА ПРОЦЕДУРА

24.фев.2023 10:12
Покана за набиране на кандидати за двама независими членове на Съвета на директорите на „Български енергиен холдинг“ ЕАД, гр. София

"ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР" ЕАД/ ВТОРА ПРОЦЕДУРА

16.яну.2023 12:23
Списъци на допуснатите кандидати

"БУЛГАРТРАНСГАЗ" ЕАД/ ВТОРА ПРОЦЕДУРА

16.яну.2023 11:54
Списъци на допуснатите кандидати