Структура

Ръководните органи на Агенцията за публичните предприятия и контрол са Изпълнителният съвет и Надзорният съвет.

Структурата на Агенцията включва пет дирекции и два отдела:

  • Дирекция „Административна“

  • Дирекция „Правна“, включваща два отдела:

    • Отдел „Процесуално представителство“

    • Отдел „Правно осигуряване на публичните предприятия и сделките“

  • Дирекция „Публични предприятия“

  • Дирекция „Финансова“

  • Дирекция „Контрол“

Главен секретар
А. Василев

+ 359 2 9701 671

Надзорен съвет
М. Владов

Надзорен съвет
О. Иванов

Надзорен съвет
Р. Статков

Надзорен съвет
С. Садкъев

Заместник изпълнителен директор
П. Петров

+359 297 01 602

Изпълнителен директор
П. Александрова

+35929701600

Заместник изпълнителен директор
Б. Момерин

+ 359 29701 605

Директор на дирекция "Административна"
Ан. Великова

+ 359 2 9701 666

Директор на дирекция "Правна"
Г. Славкова

+ 359 2 9701 615

Началник отдел "Процесуално представителство"
В. Софрониева

+ 359 29701 624

Началник отдел "Правно осигуряване на публичните предприятия и сделките"
Г. Михайлова

+35929701697

Директор на дирекция "Финансова"
И. Сярова

Директор на дирекция "Контрол"
Д. Илиев

+ 359 2 9701 606

и.д. Директор на дирекция "Публични предприятия"
Красимира Цицелкова

+ 359 2 97 01 629

Деловодител
Й. Димитрова

+ 359 29701 678

Деловодител
Д. Тодорова

+ 359 29701 678

Електронна поща: appk@appk.government.bg

Адрес: гр. София, ПК 1000, ул. „Врабча“ № 23, ет. 4, стая 416. Работно време: всеки работен ден от 9:00 до 17:30 часа, без прекъсване.