Екип

Главен секретар
А. Василев

+ 359 2 9701 671

Директор на дирекция "Административна"
Ан. Великова

+ 359 2 9701 666

Директор на дирекция "Правна"
Г. Славкова

+ 359 2 9701 615

Началник отдел "Процесуално представителство"
В. Софрониева

+ 359 29701 624

Началник отдел "Правно осигуряване на публичните предприятия и сделките"
Г. Михайлова

+35929701697

Директор на дирекция "Финансова"
И. Сярова

Директор на дирекция "Контрол"
Д. Илиев

+ 359 2 9701 606

и.д. Директор на дирекция "Публични предприятия"
К. Цицелкова

+ 359 2 97 01 629

Електронна поща: appk@appk.government.bg

Адрес: гр. София, ПК 1000, ул. „Врабча“ № 23, ет. 4, стая 416. Работно време: всеки работен ден от 9:00 до 17:30 часа, без прекъсване.