Текущи проекти

Предложения от областните управители за продажба на имоти-частна държавна собственост, по които АППК работи за подготовка и осъществяване на приватизационни продажби: