Обяви за конкурси

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИ/НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС

01.юни.2023 16:03
Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до конкурс за длъжността "Главен експерт" - 1 щатна бройка в дирекция "Публични предприятия" при Агенция за публичните предприятия и контрол

Система за оценяване и нормативни документи

01.юни.2023 10:44
Критерии и изисквания (система за оценяване) при провеждане на конкурсната процедура за длъжността "Главен експерт" - 1 щатна бройка в дирекция "Контрол" при Агенция за публичните предприятия и контрол

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИ/НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС

30.май.2023 15:30
Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до конкурс за длъжността "Главен експерт" - 1 щатна бройка в дирекция "Контрол" при Агенция за публичните предприятия и контрол