Обяви за конкурси

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС

31.яну.2023 18:01
Списък на допуснатите кандидати до конкурс за длъжността "Главен експерт" - 2 щатни бройки в дирекция "Публични предприятия" при Агенция за публичните предприятия и контрол

Система за оценяване и нормативни документи

31.яну.2023 17:56
Критерии и изисквания (система за оценяване) при провеждане на конкурсната процедура за длъжността "Главен експерт" - 2 щатни бройки в дирекция "Публични предприятия" при АППК