Обяви за конкурси

СИСТЕМА ЗА ОЦЕНЯВАНЕ И НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ

17.юни.2022 08:30
Система /критерии и изисквания/ при провеждане на конкурс за длъжността "Главен експерт" - 2 щатни бройки в дирекция "Финансова" при Агенция за публичните предприятия и контрол

Протокол от проведен конкурс в отдел "Правно осигуряване на публичните предприятия и сделките" към дирекция "ПРАВНА" при Агенция за публичните предприятия и контрол

16.юни.2022 15:20
Извлечение от протокол, във връзка с проведен конкурс за длъжността "Старши експерт" в отдел "Правно осигуряване на публичните предприятия и сделките" към дирекция "ПРАВНА" при АППК

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС

16.юни.2022 15:17
Списък на допуснатите кандидати до конкурс за длъжността "Главен експерт" - 2 щатни бройки в дирекция "Финансова" при Агенция за публичните предприятия и контрол

ОБЯВА ЗА КОНКУРС - Главен експерт в дирекция "Публични предприятия"

16.юни.2022 12:43
ОБЯВА за КОНКУРС за длъжността "Главен експерт" - 1 щатна бройка в дирекция "Публични предприятия" при Агенция за публичните предприятия и контрол

Система за оценяване и нормативни документи

15.юни.2022 17:44
Критерии и изисквания /система за оценяване/ при провеждане на конкурсната процедура за длъжността "Младши експерт" - 1 щатна бройка в дирекция "Финансова" при АППК

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС

13.юни.2022 14:56
Списък на допуснатите кандидати до конкурс за длъжността "Младши експерт" - 1 щатна бройка в дирекция "Финансова" при Агенция за публичните предприятия и контрол

Система за оценяване и нормативни документи

02.юни.2022 15:57
Критерии и изисквания /система за оценяване/ при провеждане на конкурсната процедура за длъжността "Старши експерт" - 1 щатна бройка в отдел "Правно осигуряване на публичните предприятия и сделките" към дирекция "ПРАВНА"

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС

01.юни.2022 15:17
Списък на допуснатите кандидати до конкурс за длъжността "Старши експерт" - 1 щатна бройка в отдел "Правно осигуряване на публичните предприятия и сделките" към дирекция "ПРАВНА" при Агенция за публичните предприятия и контрол (АППК)