Обяви за конкурси

ОБЯВА ЗА КОНКУРС - Старши експерт в отдел "Правно осигуряване на публичните предприятия и сделките" към дирекция "ПРАВНА"

05.окт.2022 17:15
ОБЯВА за КОНКУРС за длъжността "Старши експерт" - 1 щатна бройка в отдел "Правно осигуряване на публичните предприятия и сделките" към дирекция "ПРАВНА" при Агенция за публичните предприятия и контрол

ОБЯВА ЗА КОНКУРС - Старши експерт в дирекция "КОНТРОЛ"

30.сеп.2022 12:25
ОБЯВА за КОНКУРС за длъжността "Старши експерт" - 1 щатна бройка в дирекция "Контрол" при Агенция за публичните предприятия и контрол

ОБЯВА ЗА КОНКУРС - Главен експерт в дирекция "Публични предприятия"

26.сеп.2022 15:13
ОБЯВА за КОНКУРС за длъжността "Главен експерт" - 1 щатна бройка в дирекция "Публични предприятия" при Агенция за публичните предприятия и контрол