Обяви за конкурси

Протокол от проведен конкурс в дирекция "Правна" при Агенция за публичните предприятия и контрол

11.авг.2022 14:46
Протокол от проведен конкурс в дирекция "Правна" при Агенция за публичните предприятия и контрол

Система за оценяване и нормативни документи

04.авг.2022 15:43
Критерии и изисквания (система за оценяване) при провеждане на конкурсната процедура за длъжността "Старши експерт" - 1 щатна бройка в отдел "Правно осигуряване на публичните предприятия и сделките" към дирекция "ПРАВНА"

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС

01.авг.2022 13:21
Списък на допуснатите кандидати до конкурс за длъжността "Старши експерт" - 1 щатна бройка в отдел "Правно осигуряване на публичните предприятия и сделките" към дирекция "ПРАВНА" при Агенция за публичните предприятия и контрол (АППК)

Система за оценяване и нормативни документи

27.юли.2022 16:05
Критерии и изисквания /система за оценяване/ при провеждане на конкурсната процедура за длъжността "Старши юрисконсулт" - 1 щатна бройка в отдел "Процесуално представителство" към дирекция "ПРАВНА"

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС

25.юли.2022 16:58
Списък на допуснатите кандидати до конкурс за длъжността "Старши юрисконсулт" - 1 щатна бройка в отдел "Процесуално представителство" към дирекция "ПРАВНА" при Агенция за публичните предприятия и контрол (АППК)

Система за оценяване и нормативни документи

13.юли.2022 16:17
Критерии и изисквания /система за оценяване/ при провеждане на конкурсната процедура за длъжността "Главен експерт" - 1 щатна бройка в дирекция "Публични предприятия" при АППК

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИ/НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС

07.юли.2022 16:24
Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до конкурс за длъжността "Главен експерт" - 1 щатна бройка в дирекция "Публични предприятия" при Агенция за публичните предприятия и контрол