Профил на купувача

Рамков договор No 19

09.сеп.2022 15:38
Рамков договор No 19

Покана

21.апр.2022 14:07
Покана до определени лица по смисъла на чл. 191, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП с предмет: „Доставка на нетна активна електрическа енергия и избор на координатор за балансираща група на свободния пазар на електроенергия за нуждите на Агенция за публичните предприятия и контрол“.

Обява

21.апр.2022 14:03
Обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП с предмет: „Доставка на активна електрическа енергия и избор на координатор за балансираща група на свободния пазар на електроенергия за нуждите на Агенция за публичните предприятия и контрол“.