Методика за оценка на изпълнението на бизнес програмите

Министерският съвет на основание чл. 17 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия прие Методика за оценка на изпълнението на одобрените бизнес програми на публичните предприятия.

Съгласно §2 от ПМС № 309 от 15 декември 2023 г. първите оценки по реда на Методиката се извършват за изпълнението на бизнес програмите за 2023 г.