Имоти - частна държавна собственост с данъчна оценка над 10 000 лв.

ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ЛОВЕЧ

24.мар.2022 09:50
Областна администрация Ловеч не управлява имоти - частна държавна собственост с данъчна оценка над 10 000 хил. лв.

ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА

28.апр.2021 10:53
Списък на имотите, частна държавна собственост, в управление на Областен управител на област Монтана, с данъчна оценка над 10 000 лв.

ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ДОБРИЧ

28.апр.2021 10:51
Списък на имотите, частна държавна собственост, в управление на Областен управител на област Добрич, с данъчна оценка над 10 000 лв.

ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ СИЛИСТРА

31.мар.2021 15:53
Списък на имотите, частна държавна собственост, в управление на Областен управител на област Силистра, с данъчна оценка над 10 000 лв.

ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ КЪРДЖАЛИ

31.мар.2021 15:01
Списък на имотите, частна държавна собственост, в управление на Областен управител на Кърджали, с данъчна оценка над 10 000 лв.

Областна администрация Плевен

26.фев.2021 15:17
Списък на имотите, частна държавна собственост, в управление на Областен управител на Плевен, с данъчна оценка над 10 000 лв.

Областна администрация Перник

24.фев.2021 15:18
Списък на имотите, частна държавна собственост, в управление на Областен управител на Перник, с данъчна оценка над 10 000 лв.

Областна администрация София

23.фев.2021 15:21
Списък на имотите, частна държавна собственост, в управление на Областен управител на София, с данъчна оценка над 10 000 лв.

Областна администрация Бургас

23.фев.2021 15:20
Списък на имотите, частна държавна собственост, в управление на Областен управител на Бургас, с данъчна оценка над 10 000 лв.

Областна администрация Пазарджик

23.фев.2021 15:13
Списък на имотите, частна държавна собственост, в управление на Областен управител на Пазарджик, с данъчна оценка над 10 000 лв.