Имоти - частна държавна собственост с данъчна оценка над 10 000 лв.

Областна администрация Видин

23.фев.2021 15:12
Списък на имотите, частна държавна собственост, в управление на Областен управител на Видин, с данъчна оценка над 10 000 лв.

Областна администрация Разград

23.фев.2021 15:11
Списък на имотите, частна държавна собственост, в управление на Областен управител на Разград, с данъчна оценка над 10 000 лв.

Областна администрация Сливен

23.фев.2021 15:10
Списък на имотите, частна държавна собственост, в управление на Областен управител на Сливен, с данъчна оценка над 10 000 лв.

Областна администрация Софийска област

23.фев.2021 15:08
Списък на имотите, частна държавна собственост, в управление на Областен управител на Софийска област, с данъчна оценка над 10 000 лв.

Областна администрация Стара Загора

23.фев.2021 15:06
Списък на имотите, частна държавна собственост, в управление на Областен управител на област Стара Загора, с данъчна оценка над 10 000 лв.

Областна администрация Ямбол

23.фев.2021 14:55
Списък на имотите, частна държавна собственост, в управление на Областен управител на област Ямбол, с данъчна оценка над 10 000 лв.

Областна администрация Варна

10.юли.2020 15:23
Списък на имотите, частна държавна собственост, в управление на Областен управител на Варна, с данъчна оценка над 10 000 лв.

Областна администрация Велико Търново

10.юли.2020 15:22
Списък на имотите, частна държавна собственост, в управление на Областен управител на Велико Търново, с данъчна оценка над 10 000 лв.

Областна администрация Враца

10.юли.2020 15:20
Списък на имотите, частна държавна собственост, в управление на Областен управител на Враца, с данъчна оценка над 10 000 лв.

Областна администрация Габрово

10.юли.2020 15:20
Списък на имотите, частна държавна собственост, в управление на Областен управител на Габрово, с данъчна оценка над 10 000 лв.