обяви на публични предприятия

МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД гр.Монтана

01.фев.2021 14:49
Обявява търг за отдаване под наем на недвижим имот – функционални и консултативни кабинети в административния корпус на МБАЛ “Д-р Стамен Илиев” АД гр.Монтана

Провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти - складове, собственост на “РЕСТАВРАЦИЯ” ЕАД

15.юли.2020 16:15
Провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти - складове, собственост на “РЕСТАВРАЦИЯ” ЕАД