обяви на публични предприятия

„МЦ СИМП по ДБ“ ЕООД

09.дек.2022 14:55
Обявява търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на обособени помещения (ДМА), собственост на „МЦ СИМП по ДБ“ ЕООД

"МИНИ-ПЕРНИК" ЕАД

08.дек.2022 12:09
Обявява търг за продажба на активи, собственост на "МИНИ-ПЕРНИК" ЕАД

“МОНТАЖИ” ЕАД

07.дек.2022 16:01
Обявява конкурс за избор на лицензирани застрахователни дружества за сключване на договори за застраховка “Гражданска отговорност”

"МБАЛ Ботевград" ЕООД

07.дек.2022 14:04
Обявява търг за отдаване под наем на обекти, собственост на "МБАЛ Ботевград" ЕООД

"Проинвекс" ЕООД

06.дек.2022 17:04
Обяви за отдаване под наем на имоти, собственост на "Проинвекс" ЕООД

"СБПЛРВБ-Мездра" ЕООД

06.дек.2022 14:57
Обявява конкурс за избор на застраховател за застраховка на сгради, собственост на "СБПЛРВБ-Мездра" ЕООД

"Съобщително строителство и възстановяване" ЕАД

06.дек.2022 12:12
Обявява конкурс за "Избор на регистриран одитор за извършване на независим финансов одит на годишния финансов отчет на "Съобщително строителство и възстановяване" ЕАД

"Съобщително строителство и възстановяване" ЕАД

06.дек.2022 12:11
Обявява конкурс за "Избор на застрахователни компании за сключване на застраховки"

"СБАЛ на белодробни болести- ТРОЯН" ЕООД

06.дек.2022 12:07
Обявява конкурс за избор на застраховател

"Автомагистрали" ЕАД

06.дек.2022 12:06
Покана за участие в процедура с предмет: "Избор на застрахователно дружество за застраховка "Имущество" на "Автомагистрали" ЕАД за 2023 година"