обяви на публични предприятия

"Български Енергиен Холдинг" ЕАД

04.яну.2023 15:46
Обявява търг с тайно наддаване за продажба на дълготрайни материални активи - движими вещи, собственост на "Български Енергиен Холдинг" ЕАД

"Напоителни системи" ЕАД

03.яну.2023 17:31
Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект, стопанисван от „Напоителни системи” ЕАД - клон „Хасково“, град Хасково

"Напоителни системи" ЕАД

29.дек.2022 14:57
Обявява търгове за отдаване под наем на обекти, стопанисвани от "Напоителни системи" ЕАД

"Слънчев бряг" АД

29.дек.2022 14:20
Обявява търгове за отдаване под наем на обекти, собственост на "Слънчев бряг" АД

"Проинвекс" ЕООД

29.дек.2022 10:37
Обявява търг с тайно наддаване при открито заседание за отдаване под наем на "Дърводелска работилница" със застроена площ 751 кв.м, намираща се в с. Казичане, м. "През Искър"

"Академика 2011" ЕАД

29.дек.2022 10:20
Обявява конкурс с тайно наддаване за отдавне под наем на обособено търговско помощение - заведение (кафене) със светла площ 52,54 кв.м, разположено на партерния етаж в "Зимен дворец на спорта" , Студентски град, бул." Акад. Борис Стефанов" 

СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО ПНЕВМО-ФТИЗИАТРИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ СОФИЯ-ОБЛАСТ ЕООД

23.дек.2022 14:17
Обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем, за срок от 5 години, на недвижим имоти – частна държавна собственост, предоставени за управление на „Специализирана болница за активно лечение по пневмо-фтизиатрични заболявания – София област“ ЕООД

„Свободна зона – Русе“ ЕАД

23.дек.2022 14:15
Обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обекти, собственост на „Свободна зона – Русе“ ЕАД

"АДИС" ЕООД

23.дек.2022 14:13
Обявява търг за отдаване под наем на недвижим имот, собственост на "АДИС" ЕООД

УМБАЛ „Св. ИВан Рилски“ ЕАД

23.дек.2022 09:19
Обявява конкурс за „Избор на лицензирано застрахователно дружество за застраховане на моторни превозни средства, собственост на УМБАЛ „Иван Рилски” ЕАД“, гр. София