обяви на публични предприятия

„УМБАЛ Д-р Георги Странски” ЕАД, гр. Плевен

15.авг.2023 16:25
Обявява търг за отдаване под наем на обекти

"Пристанище Бургас" ЕАД

15.авг.2023 16:21
Обявява търг за отдаване под наем на имоти

"НЕК" ЕАД

14.авг.2023 17:05
Обявява търг за отдаване под наем на имоти

"СБР-НК" ЕАД

14.авг.2023 16:34
Обявява търгове за отдаване под наем на имоти

"ИНСТИТУТ ПО МАРКЕТИНГ" ЕООД

10.авг.2023 16:47
Обявява процедура за избор на застраховател

"НЕК" ЕАД

10.авг.2023 16:44
Обявява търг за отдаване под наем на обект

"Реставрация" ЕАД

10.авг.2023 16:42
Обявява търг за отдаване под наем на обект

“МИНИ МАРИЦА - ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО

09.авг.2023 15:20
Обявява търг за отдаване под наем на обект

МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД, гр.Монтана

09.авг.2023 13:37
Обявява търг за отдаване под наем на обект

„Напоителни системи” ЕАД

07.авг.2023 16:19
Обявява търг за отдаване под наем на обект