обяви на публични предприятия

“МИНИ МАРИЦА - ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО

20.яну.2023 14:25
Обявява търгове за отдаване под наем на недвижими имоти, собственост на “МИНИ МАРИЦА - ИЗТОК” ЕАД

“МИНИ МАРИЦА - ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО

20.яну.2023 14:18
Обявява търгове за отдаване под наем на недвижими имоти, собственост на “МИНИ МАРИЦА - ИЗТОК” ЕАД

МБАЛ "Проф. д-р Параскев Стоянов" АД, гр. Ловеч

20.яну.2023 13:44
Покана за избор на независим регистриран одитор

"БДЖ - Товарни превози" ЕООД

20.яну.2023 13:38
Обявява търг с тайно наддаване за продажба на 10 бр. негодни за експлоатация вагони

"Напоителни системи" ЕАД

19.яну.2023 16:18
Обявява търг за отдаване под наем на обект, собственост на "Напоителни системи" ЕАД

„Информационно обслужване“ АД

19.яну.2023 14:59
Обявява търгове с явно наддаване за отдаване под наем на 2 обекта, собственост на „Информационно обслужване“ АД

“АГЕНЦИЯ ДИПЛОМАТИЧЕСКИ ИМОТИ В СТРАНАТА” ЕООД

18.яну.2023 17:39
Открива процедура за провеждане на търг за отдаване под наем на апартамент, собственост на "АДИС" ЕООД

„Сердика спортни имоти” ЕАД

18.яну.2023 15:32
Обявява процедури за провеждане на търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на обекти, собственост на „Сердика спортни имоти” ЕАД

МБАЛ ПО НЕВРОЛОГИЯ И ПСИХИАТРИЯ "СВЕТИ НАУМ" ЕАД

18.яну.2023 13:38
Обявява конкурс за избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги

"БДЖ-ТОВАРНИ ПРЕВОЗИ" ЕООД

18.яну.2023 13:28
Обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на 300 (триста) броя талиги с лети рами, собственост на "БДЖ-ТОВАРНИ ПРЕВОЗИ" ЕООД