обяви на публични предприятия

"Напоителни системи" ЕАД

18.май.2023 13:04
Обявява търг за отдаване под наем на имот

„БУЛ БИО – НЦЗПБ“ ЕООД

17.май.2023 16:27
ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА ЗАСТРАХОВАТЕЛ ЗА ЗАСТРАХОВАНЕ НА ИМУЩЕСТВО НА „БУЛ БИО – НЦЗПБ“ ЕООД

„БДЖ – Товарни превози“ ЕООД“

17.май.2023 16:09
Обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот

"Напоителни Системи" ЕАД

17.май.2023 16:03
Обявява търг за отдаване под наем на обект

"СБР-НК" ЕАД

17.май.2023 10:44
Обявява търгове за отдаване на обекти под наем, собственост на "СБР-НК" ЕАД

„Информационно обслужване“ АД

16.май.2023 14:58
Обявява търг за отдаване под наем на обект

„Безконтактни мултиплексорни вериги“ ЕООД

16.май.2023 14:56
Обявява търг за отдаване под наем на недвижим имот

МБАЛ “Д-р Ст.Илиев” АД, гр. Монтана

15.май.2023 16:30
Обявява търг за отдаване под наем на недвижим имот

„ИНТЕНДАНТСКО ОБСЛУЖВАНЕ” ЕАД

12.май.2023 17:09
Обявява търг за отдаване под наем на обособени части

УСБАЛ по ОНКОЛОГИЯ ЕАД

12.май.2023 14:22
Покана за представяне на оферти за финансови услуги за комплексно банково обслужване