ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА ИМОТ В С. КАМЕНО ПОЛЕ, ОБЛ. ВРАЦА - ИЗП.Д. № 463/2020 Г.