Новини

КОНКУРС ЗА НОМИНИРАНЕ НА НЕЗАВИСИМИ ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА „НАЦИОНАЛЕН ДВОРЕЦ НА КУЛТУРАТА - КОНГРЕСЕН ЦЕНТЪР СОФИЯ“ ЕАД, ГР. СОФИЯ

06.мар.2023 10:03
Във връзка с предложение на министъра на културата е обявена конкурсна процедура за номиниране на независими членове на Съвета на директорите на „Национален дворец на културата - Конгресен център София” ЕАД, гр. София. Публичната покана, ведно с всички необходими документи за конкурса, са публикувани на интернет страницата на Агенцията за публичните предприятия и контрол в Раздел „Пoкани за номиниране“.

КОНКУРС ЗА НОМИНИРАНЕ НА НЕЗАВИСИМИ ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА „БЪЛГАРСКИ ЕНЕРГИЕН ХОЛДИНГ“ ЕАД, ГР. СОФИЯ

24.фев.2023 10:10
Във връзка с предложение на министъра на енергетиката е обявена конкурсна процедура за номиниране на независими членове на Съвета на директорите на „Български енергиен холдинг“ ЕАД, гр. София. Публичната покана, ведно с всички необходими документи за конкурса, са публикувани на интернет страницата на Агенцията за публичните предприятия и контрол в Раздел „Пoкани за номиниране“.

АППК ОБЯВИ ЕЛЕКТРОННИ ТЪРГОВЕ

14.фев.2023 11:07
АППК обяви 4 електронни търгове, както следва:

АППК обяви електронни търгове

06.фев.2023 09:56
АППК обяви 6 електронни търгове, както следва: