Новини

Политика за участието на държавата в публичните предприятия

31.авг.2022 16:21
Представяме проекта на Политика за участието на държавата в публичните предприятия заедно с проекта на Решение на Министерския съвет, с което се одобрява Политиката, разработена от Агенцията за публичните предприятия и контрол в сътрудничество с органите, упражняващи правата на държавата в публичните предприятия въз основа на представените от тях становища на основание чл. 10, ал. 2 от Закона за публичните предприятия и при съобразяване на нормативните изисквания.

АППК ОБЯВЯВА ЕЛЕКТРОНEН ТЪРГ

18.юли.2022 15:58
АППК обявява електронeн търг за недвижим имот - частна държавна собственост:

Министерският съвет прие изменения и допълнения в Наредба за електронната платформа за продажба на имоти - частна държавна собственост

14.юли.2022 10:39
Измененията и допълненията в Наредбата за електронната платформа предстои да бъдат публикувани на 15.07.2022 г. в брой 55 на Държавен вестник.

КОНКУРС ЗА НОМИНИРАНЕ НА НЕЗАВИСИМИ ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА "АВТОМАГИСТРАЛИ" ЕАД, ГР. СОФИЯ

01.юни.2022 09:41
Във връзка с предложение на министъра на регионалното развитие и благоустройството е обявена конкурсна процедура за номиниране на независими членове на Съвета на директорите на „Автомагистрали“ ЕАД, гр. София. Публичната покана, ведно с всички необходими документи за конкурса, са публикувани на интернет страницата на Агенцията за публичните предприятия и контрол в Раздел „Пoкани за номиниране“.