Новини

КОНКУРС ЗА НОМИНИРАНЕ НА НЕЗАВИСИМИ ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА „НАЦИОНАЛЕН ДВОРЕЦ НА КУЛТУРАТА - КОНГРЕСЕН ЦЕНТЪР СОФИЯ“ ЕАД, ГР. СОФИЯ

18.сеп.2023 10:31
Във връзка с предложение на министъра на културата е обявена конкурсна процедура за номиниране на независими членове на Съвета на директорите на „Национален дворец на културата - Конгресен център София” ЕАД, гр. София. Публичната покана, ведно с всички необходими документи за конкурса, са публикувани на интернет страницата на Агенцията за публичните предприятия и контрол в Раздел „Пoкани за номиниране“.

АППК ОБЯВИ ЕЛЕКТРОННИ ТЪРГОВЕ

01.сеп.2023 17:04
АППК обяви 5 електронни търгове, както следва:

АППК ОБЯВИ ЕЛЕКТРОННИ ТЪРГОВЕ

15.авг.2023 11:50
АППК обяви 6 електронни търгове, както следва:

Приключване на съдебните производства във връзка със следприватизационния контрол по приватизационния договор за продажба на 70 % от капитала на „Параходство БМФ“ АД, гр. Варна

25.юли.2023 14:32
В резултат на приключилото с влязло в сила арбитражно решение вътрешно арбитражно дело № 173/2019 г. на Арбитражния съд при Българска търговско-промишлена палата, образувано по осъдителен иск на Агенцията за публичните предприятия и контрол срещу "АДВАНС ПРОПЪРТИС“ ООД и „КЕЙ ДЖИ МАРИТАЙМ ШИПИНГ" АД, ответниците бяха осъдени и заплатиха на 30.06.2023 г. по сметка на Агенцията сума в общ размер на 34 425 489,15 лева. Посочената сума е преведена в държавния бюджет съгласно чл. 8 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол.