АППК ОБЯВИ ЕЛЕКТРОННИ ТЪРГОВЕ

14.фев.2023 11:07

1. Недвижим имот - частна държавна собственост, с предоставени права за управление на областния управител на област Разград, представляващ: поземлен имот с идентификатор 32874.201.204 с площ 8 577 кв.м, намиращ се в гр. Исперих, община Исперих, област Разград;

2. Магазин за хранителни стоки с идентификатор 03366.602.300.3.13 на ул. „България“ 59, бл. 1б/75, вх. Б, В, ет. 1, гр. Белене, обособенa част от имуществото на „Национална електрическа компания“ ЕАД, гр. София;

3. Поземлен имот с идентификатор 63427.81.21, с площ 7 411 кв. м, ведно с изградената в него сграда с идентификатор 63427.81.21.1, с площ 1 460 кв. м, намиращ се в местност „Слатина“, гр. Русе, общ. Русе, обл. Русе, обособена част от имуществото на „Транспортно строителство и възстановяване“ ЕАД, гр. София;

4. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68134.4359.190.2.25 със застроена площ 48,79 кв. м, разположен на етаж 0, вх. А, бл. 169, ж.к. Люлин-10, район „Люлин“, София, Столична община, област София (столица), обособена част от имуществото на „Транспортно строителство и възстановяване“ ЕАД, гр. София.