КОНКУРС ЗА НОМИНИРАНЕ НА НЕЗАВИСИМ ЧЛЕН НА НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ НА „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД