КОНКУРС ЗА НОМИНИРАНЕ НА НЕЗАВИСИМ ЧЛЕН НА НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ НА „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД

14.дек.2022 10:07

Във връзка с предложение на „Български енергиен холдинг“ ЕАД, гр. София е обявена конкурсна процедура за номиниране на независим член на Надзорния съвет на „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД. Публичната покана, ведно с всички необходими документи за конкурса, са публикувани на интернет страницата на Агенцията за публичните предприятия и контрол в Раздел „Пoкани за номиниране“.