АППК ОБЯВЯВА ЕЛЕКТРОННИ ТЪРГОВЕ

11.апр.2022 14:53

1. Недвижим имот - частна държавна собственост с предоставени права за управление на областния управител на област Бургас, представляващ: поземлен имот с идентификатор 07079.605.113, с площ 2947 кв. м

2. Недвижим имот - частна държавна собственост с предоставени права за управление на областния управител на област Бургас, представляващ: поземлен имот с идентификатор 07079.605.129, с площ 2504 кв. м