АППК ОБЯВЯВА ЕЛЕКТРОННИ ТЪРГОВЕ

11.мар.2022 10:21

1. Недвижим имот - частна държавна собственост с предоставени права за управление на Министерство на вътрешните работи, Главна дирекция „Гранична полиция“, РД Гранична полиция“ гр. Смолян, представляващ: Самостоятелен обект в сграда с идентификатор № 56126.601.1505.2.18 с площ 82 кв. м, разположен на ет. “-1“в бл.3, на ул. Рокфелер №50, гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград

2. Недвижим имот - частна държавна собственост с предоставени права за управление на Министерство на вътрешните работи, Главна дирекция „Гранична полиция“, РД Гранична полиция“ гр. Смолян, представляващ: Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56126.601.1505.2.16 с площ 112.35 кв. м, разположен на ет. “0“в бл.3, на ул. Рокфелер №50, гр. Петрич, общ. Петрич, област Благоевград