НАСОКИ НА ОИСР

02.фев.2022 15:14

Насоките за борба с корупцията и почтеност в държавните предприятия е първият международен инструмент, който предлага на държавата, в качеството ѝ на собственик на държавните предприятия, подкрепа в борбата с корупцията и насърчаването на почтеност в държавните предприятия. Те допълват целите на ОИСР за добро корпоративно управление на държавните предприятия.

Насоките на ОИСР  за „Корпоративно управление на държавните предприятия“ и за „Борба с корупцията и почтеност в държавните предприятия“ са достъпни в сайта на АППК на следния линк: https://www.appk.government.bg/bg/133 , както и на официалната страница на ОИСР на адрес  Guidelines on Anti-Corruption and Integrity in State-Owned Enterprises - OECD.