Конкурс за номиниране на независими членове на Съвета на директорите на "Напоителни системи" ЕАД гр. София