Новини

КОНКУРС ЗА НОМИНИРАНЕ НА НЕЗАВИСИМ ЧЛЕН НА НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ НА „БУЛГАРТРАНСГАЗ“ ЕАД
14.дек.2022 10:00
Във връзка с предложение на „Български енергиен холдинг“ ЕАД, гр. София е обявена конкурсна процедура за номиниране на независим член на Надзорния съвет на „Булгартрансгаз“ ЕАД. Публичната покана, ведно с всички необходими документи за конкурса, са публикувани на интернет страницата на Агенцията за публичните предприятия и контрол в Раздел „Пoкани за номиниране“.
АППК ОБЯВИ ЕЛЕКТРОННИ ТЪРГОВЕ
06.дек.2022 10:18
АППК обяви 8 електронни търгове, както следва:
УДЪЛЖАВАНЕ НА СРОКА ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСНАТА ПРОЦЕДУРА ЗА НОМИНИРАНЕ НА НЕЗАВИСИМ ЧЛЕН НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА "МИНИ МАРИЦА - ИЗТОК" ЕАД
06.дек.2022 09:58
Във връзка с обявената конкурсна процедура за номиниране на независим член на Съвета на директорите на "Мини Марица - изток" ЕАД Ви уведомяваме, че срокът за подаване на документи за участие в конкурса се удължава до 17.30 часа на 15.12.2022 г.
КОНКУРС ЗА НОМИНИРАНЕ НА НЕЗАВИСИМИ ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА „НАЦИОНАЛНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОМПАНИЯ“ ЕАД, ГР. СОФИЯ
05.дек.2022 09:58
Във връзка с предложение на „Български енергиен холдинг“ ЕАД, гр. София е обявена конкурсна процедура за номиниране на независими членове на Съвета на директорите на „Национална Електрическа Компания“ ЕАД. Публичната покана, ведно с всички необходими документи за конкурса, са публикувани на интернет страницата на Агенцията за публичните предприятия и контрол в Раздел „Пoкани за номиниране“.
КОНКУРС ЗА НОМИНИРАНЕ НА НЕЗАВИСИМИ ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА "БУЛГАРГАЗ" ЕАД
05.дек.2022 09:44
Във връзка с предложение на „Български енергиен холдинг“ ЕАД, гр. София е обявена конкурсна процедура за номиниране на независими членове на Съвета на директорите на “Булгаргаз” ЕАД. Публичната покана, ведно с всички необходими документи за конкурса, са публикувани на интернет страницата на Агенцията за публичните предприятия и контрол в Раздел „Пoкани за номиниране“.
КОНКУРС ЗА НОМИНИРАНЕ НА НЕЗАВИСИМИ ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА „БЪЛГАРСКИ ВиК ХОЛДИНГ“ ЕАД, ГР. СОФИЯ
30.ное.2022 10:04
Във връзка с предложение на министъра на регионалното развитие и благоустройството е обявена конкурсна процедура за номиниране на независими членове на Съвета на директорите на „Български ВиК холдинг“ ЕАД, гр. София. Публичната покана, ведно с всички необходими документи за конкурса, са публикувани на интернет страницата на Агенцията за публичните предприятия и контрол в Раздел „Покани за номиниране“.
КОНКУРС ЗА НОМИНИРАНЕ НА НЕЗАВИСИМ ЧЛЕН НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА "МИНИ МАРИЦА - ИЗТОК" ЕАД
28.ное.2022 09:44
Във връзка с предложение на „Български енергиен холдинг“ ЕАД, гр. София е обявена конкурсна процедура за номиниране на независим член на Съвета на директорите на "Мини Марица - изток" ЕАД. Публичната покана, ведно с всички необходими документи за конкурса, са публикувани на интернет страницата на Агенцията за публичните предприятия и контрол в Раздел „Пoкани за номиниране“.
АППК обяви електронни търгове
25.ное.2022 14:30
АППК обяви 8 електронни търгове, както следва:
КОНКУРС ЗА НОМИНИРАНЕ НА НЕЗАВИСИМИ ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА "Напоителни системи" ЕАД, гр. София
25.ное.2022 09:26
Във връзка с предложение на министъра на земеделието е обявена конкурсна процедура за номиниране на независими членове на Съвета на директорите на "Напоителни системи" ЕАД, гр. София. Публичната покана, ведно с всички необходими документи за конкурса, са публикувани на интернет страницата на Агенцията за публичните предприятия и контрол в Раздел „Пoкани за номиниране“.