КОНКУРС ЗА НОМИНИРАНЕ НА НЕЗАВИСИМ ЧЛЕН НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА „БУЛГАРГАЗ“ ЕАД, ГР. СОФИЯ

09.май.2024 11:02

Във връзка с предложение на "Български енергиен холдинг" ЕАД, гр. София е обявена конкурсна процедура за номиниране на независим член на Съвета на директорите на „Булгаргаз“ ЕАД, гр. София. Публичната покана, ведно с всички необходими документи за конкурса, са публикувани на интернет страницата на Агенцията за публичните предприятия и контрол в Раздел „Пoкани за номиниране“.